We assist our clients in reaching their business strategyWe assist our clients in reaching their business strategy

DIGITAL AD COMBO

Strategic Analysis - North Consultants
We assist our clients in reaching their business strategy

Oslo kommune starter nå det største investeringsprosjekt i historien. Det skal bygges ny vannforsyning til Oslo for å sikre tilgangen til trygt drikkevann for befolkning og næringsliv.
Anleggsarbeidet starter i 2020 og skal være ferdigstilt innen 2028. Vann- og avløpsetaten (VAV) er byggherre for prosjektet på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Byrådsavdelingen søker nå en Spesialrådgiver i fast stilling til å følge opp dette store og viktige prosjektet. Omfanget er stort og vil også inkludere andre særskilte prosjekter. Det er store investeringsprosjekter som avdelingen får ansvar for.

Learn more

North Consultants introduces fixed price menu for recruitment- and HR services. Take a look at the products and offers below or go directly to CAMPAIGN and see all the offers avalible now.

Norths headoffice in Oslo

Our office is located in Hydrobygget in Bygdøy Allé 2 in down town Oslo. The location is close to Flytoget and all public transportations.

North in Copenhagen

North Consultants office in Denmark is located in Copenhagen
Address: Symbion Science Park. Fruebjergvej 3, 2100 København Ø