Gilbarco Veeder-Root er det ledende merket av teknologi og løsninger som gir Fuel & Retail bransjen drivstoffstyringssystemer, forbrukervennlige løsninger, kontroll og miljøintegritet samt ikke minst el-billadertjenester. Gilbarco har den mest komplette pakken av fleksible, tilpasningsdyktige og langvarige produkter Fuel & Retail kjedene trenger for å sikre dem gode kommersielle løsninger.

Gilbarco Konsernet har produksjons-, salgs-, distribusjons- og servicesteder i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Asia og Stillehavsområdet. Hovedkontoret er i Greensboro, med produksjons- og R&D sentre i Tyskland, Italia, Storbritannia, Danmark, USA, India, Argentina, Brasil, Kina, Australia og Mexico. Gilbarco Veeder-Root har mer enn 4000 ansatte over hele verden.

Faglig Ansvarlig – Teknisk Avdeling

Til Gilbarcos hovedkontor i Oslo søker vi en ny dedikert og faglig sterk leder innenfor elektro. Den vi søker er EKOM Installatør og har autorisasjon som Fagansvarlig for E-kommunikasjonsnett.

I rollen som Faglig Ansvarlig er du overordnet ansvarlig for alt av el-arbeid selskapet utfører. Du er en del av ledergruppen og rapporterer til Operations Manager Norge. Rollen er operasjonell med stor grad av prosjektstyring av drivstofftekniske oppgaver – alle operasjoner skjer i EX-områder og med utstrakt bruk av EKOM. Faglig Ansvarlig har også ansvar for lager og verksted.

Som leder har du budsjett og resultatansvar (P&L), og skal bidra til at våre leveranser er lønnsomme. Sikkerhet står alltid øverst når Gilbarcos mannskap er på jobb. HSSE har høyeste prioritet og rapporteres til konsern. Stillingen er underlagt gjeldende krav og forskrifter utarbeidet av DSB og DLE (Det Lokale El tilsyn), samt Gilbarcos internkontrollsystem. Faglig Ansvarlig har ansvar for at de elektriske anleggene ved både nyinstallasjoner og de som er i normal drift, er i overensstemmelse med myndigheters forskrifter, krav og bestemmelser.

Vår nye kollega er kvikk i oppfattelsen, trives med kompleksitet, faglig sterk innenfor EL-faget, tydelig leder med fokus på sikkerhet, er uredd og nysgjerrig.

Noen stikkord om hva jobben innebærer og som vil påvirke din arbeidsdag:

 • Ansvar for eget fag ved søknad og fornying av sentral godkjenning.
 • Bidra med GAP-analyser av kompetanse i eget fagområde.
 • Det kreves god forståelse av prosjektledelse også av eksterne ressurser.
 • Bidra med utvikling av Gilbarcos serviceytelser på ladeprodukter / EV Chargers i et marked i sterk vekst.
 • Delta ved internrevisjoner av oppdrag innenfor eget fagområde.
 • Utvikling og bruk av felles rutiner, prosedyrer, manualer og verktøy.
 • Forsikre deg om at alle operasjoner som er under kontroll av Faglig Ansvarlig, samsvarer med arbeidsmiljøloven, den gjeldende HMS- politikken inkludert risikovurdering, sikring, HMS KPI-rapportering og aktiv identifisering av områder som skal forbedres.
 • Sikre effektiv ressursplanlegging basert på prosjekt- og servicebehov, lean og kontinuerlige forbedringer er en del av Gilbarcos strategi.
 • Som Prosjektleder skal du alltid sørge for god kostnadskontroll, både av hensyn til krav kundene setter til effektive leveranser, men også konsernets krav til lønnsomhet.
 • Som Prosjektleder skal du sikre at alle kundespørsmål løses på en effektiv måte. Kundetilfredshet har høyeste prioritet siden det gir godt omdømme og lønnsomhet.

Kvalifikasjoner, utdanning, erfaring og personlighet

 • Du er Autorisert Installatør på området EKOM.
 • Vi ser etter deg som har relevant praktisk erfaring med el-arbeid innenfor Gilbarcos fagområder på fuel & retail stasjoner.
 • Du er nøye og kritisk til at krav følges slik myndigheter og konsernet krever i en hver operasjon.
 • Du setter tydelige krav og mål.

Vi tilbyr gode muligheter i et marked i sterk utvikling.

 • Hovedkontor i Norge er på Kolbotn like utenfor Oslo.
 • Vil du finne ut mer og se om du er rett for rollen, bruk lenken som leder deg til Prosjektsiden for dette prosjektet:

Vil du vite mer, kontakt:

Cato Svendsen
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Se også THE JOB MARKET