Gilbarco Veeder-Root er det ledende merket av teknologi og løsninger som gir Fuel & Retail bransjen drivstoffstyringssystemer, forbrukervennlige løsninger, kontroll og miljøintegritet samt ikke minst el-billadertjenester. Gilbarco har den mest komplette pakken av fleksible, tilpasningsdyktige og langvarige produkter Fuel & Retail kjedene trenger for å sikre dem gode kommersielle løsninger. Gilbarco Veeder-Root har mer enn 4000 ansatte over hele verden.

Faglig Ansvarlig EL & Leder Teknisk avdeling

Til Gilbarcos hovedkontor i Oslo søker vi en ny dedikert og faglig sterk leder innenfor elektro. Den vi søker er EKOM Installatør og har autorisasjon som Fagansvarlig for E-kommunikasjonsnett.

Til Gilbarcos hovedkontor i Oslo søker vi en dedikert og faglig sterk leder innenfor elektro.

  • Den vi søker er autorisert Installatør Gruppe L.
  • EKOM Installatør med autorisasjon, kan sertifiseres i jobb.
  • Kandidater med EX-godkjenning foretrekkes.
  • Du er løsningsorientert, selvstendig, er kundeorientert og har gode kommunikasjonsevner.

I rollen som Faglig Ansvarlig er du overordnet ansvarlig for alt av el-arbeid selskapet utfører. Du er en del av ledergruppen og rapporterer til Operations Manager Norge. Vi anser det som fordelaktig at du kjenner til Lean som metode. Vi jobber hele tiden med optimalisering, både for å sikre lønnsomhet, men ikke minst av hensyn til El-faglige krav som må følges.

Fagansvarlig er «garantisten» for at Gilbarco kun benytter kvalifisert personell, med oppdatert kompetanse knyttet til de oppdragene vi påtar oss å løse på vegne av våre kunder.

Som Fagansvarlig skal du ved overlevering av utførte arbeider sikre at Gilbarco har levert produktet, og løsninger som ble bestilt, at EL-produktene tilfredsstiller gjeldende forskrift for det aktuelle tekniske løsning, og at anleggseier/kunden har fått overlevert dokumentasjon i tråd med minstekravene i den tekniske forskriften som gjelder for den aktuelle anleggstypen.

Fagligansvarlig har i tillegg til oppgaven med å ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, et ansvar for å opptre som rollemodell for de ansatte i foretaket.

Som leder med EL-fag som ditt fokus, må du med din opptreden vise

hvordan du og Gilbarco, ønsker at de ansatte skal opptre for å skape gode holdninger og «yrkesstolthet». Det er vår kompetanse som skal sikre at våre kunder får den det produkt og løsning som bestilt.

Faglig Ansvarlig er også leder av Teknisk avdeling med ca 20 dyktige ressurser lokalisert flere steder i Norge. Du må påregne noe praktisk arbeid, deltakelse i prosjekter og sikre at planlegging, bestillinger og prosjektering, vil tilfredsstille kundens forventninger. Vi søker en kollega med et kommersielt perspektiv og kan fylle lederrollen.

Et hovedfokus er å lede og veilede for intern kompetansebygging på alle våre El-relaterte leveranser. Fagligansvarlig skal bidra med stabilitet, vekst og gjennomføringskraft. Dette gjelder alle forretnings- og produktområder i Gilbarco. Her inngår reperasjon og vedlikehold av utstyr på kunders Fuel & Retail stasjoner, drivstoffanlegg, drivstoffpumper, betalingsterminaler, kassasystemer, tankpeileutstyr, elbilladere og annet aktuelt utstyr.

Vil du finne ut mer og vurdere om du er aktuell for denne spennende stillingen, bruk lenken til Prosjektsiden for oppdraget:

Vi tilbyr gode muligheter i et marked i sterk utvikling.

Vil du vite mer

Hovedkontor i Norge er på Kolbotn like utenfor Oslo.

Se også THE JOB MARKET