Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agri har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Fokus på bærekraftig produksjon, gjør at oppgradering og modernisering av produksjonskapasitet skjer, for å kunne møte strenge krav til bærekraftig produksjon og optimal bruk av norske råvarer.

Leder Vedlikehold, fabrikken på Skansen i Trondheim

 • Rapporterer til Fabrikksjef.
 • Personalansvar eget vedlikeholdsteam – elektro og mekanisk.
 • Organisere og lede daglig og forebyggende vedlikehold.
 • Fokus på kontinuerlige forbedringer og ny teknologi.
 • Delta i ledergruppen på fabrikken.

Søknadsfrist 15. august 2022

Landbrukets leverandørnæring sysselsetter over 2000 personer i regionen, og investeringer i oppgradert produksjon skal være med på å sikre viktig fremtidig verdiskapning i Trøndelag, som er et kjerneområde både for landbruket og Felleskjøpet.

Til nye store og viktige oppgaver på fabrikken på Skansen i Trondheim, søker Felleskjøpet en dyktig, dedikert og initiativrik leder av Vedlikeholdsavdelingen. Det satses stort på nye anlegg i Midt Norge for å holde tritt med etterspørselen.

Som ny Leder Vedlikehold får du muligheten til å forbedre og utvikle fabrikkens kapasitet. Stillingen er sentral på fabrikken og det vil være mange interessetagere både sentralt og lokalt. Vedlikehold handler om å være godt forberedt, ha oversikt, tydelig lederskap og kommunikasjon. Ny teknologi skal fases inn og installeres, som igjen krever at Vedlikehold holder tritt med utviklingen. Både faglig og mht kapasitet.

Vi søker en team-orientert person som bidrar til godt samarbeid i et team av mekaniske spesialister og elektrofaglige ressurser. Vi mener at stor arbeidskapasitet og fleksibilitet er viktig for rollen. Utvikling, forbedringer i drift er sentrale stikkord.

Øvrige sentrale oppgaver og formål

 • Koordinere teknisk støtte internt og eksternt, herunder prioritere akutte hendelser og planlagte oppgaver.
 • Følge opp lover, sikkerhetsforskrifter, regler og styringssystemer som til enhver tid gjelder for fagområdet, samt internkontroll.
 • Personalledelse.

Erfaringsgrunnlaget du tar med deg i stillingen kommer trolig fra bransjer med produksjon, prosess og utvikling. Digitalisering og innovasjon er sentralt for å kunne sikre tilstrekkelig produksjonskapasitet – også tatt hensyn til mål om bærekraft.

Vi tilbyr

 • Spennende og viktige oppgaver i et sterkt faglig miljø.
 • Utvikling av egen kompetanse.
 • Solid, trygg og fremtidsrettet arbeidsplass med fokus på utvikling.
 • Gode betingelser med forsikrings- og pensjonsordninger.
 • En mulighet til å bidra til bærekraftig norsk matproduksjon.
 • Arbeidssted er Skansen med kort vei til Trondheim og sentrum.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, bachelor innenfor tekniske fag, Teknisk Fagskole, Fagbrev – elektro, automasjonsfag og/ eller mekaniske fag.
 • Utdanning/erfaring med logistikk og supply chain er også relevant.
 • Ledererfaring, for å lykkes i rollen må du ha erfaring.
 • Over snitt interessert i og kompetent med IT- og datasystemer

Om deg som person

 • God leder, tydelig og får folk med deg – basert på tillit
 • Du setter tydelige forventninger og er tilgjengelig.
 • Selvstendig og initiativrik.
 • Resultatorientert – sterk på gjennomføring.
 • Du er strukturert og har evne til å lage gode rutiner, legger planer for fremtiden og se hvordan man best organiserer arbeidet.
 • God til å se muligheter og finne løsninger.

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/