Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasienter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten. Helseetaten har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet. Helseetatens visjon er “Sammen for bedre Oslohelse”.

Teknisk Prosjektleder IKT

Ansvar for IKT-løsningene til Oslos nye storbylegevakt
Fagsystemavdelingen, Oslo kommune, Helseetaten

 • Rapporterer til Oslo kommunes hovedprosjektleder
 • Prosjektleder IKT er dedikert til OSBL-prosjektet (OsloByLegevakt)
 • OSBL-prosjektet er samarbeid mellom Oslo kommune og OUS
 • Når legevakta står klar vil du få andre prosjektlederoppdrag

Helseetaten Oslo bygger nå Europas største og mest moderne storbylegevakt. Den nye legevakta blir hovedpulsåren for byens helseberedskap. Prosjektet er stort, viktig og sentralt i Helseetatens utvikling av robuste løsninger for innbyggerne. Vi ser etter en erfaren og allsidig prosjektleder til etablering av IKT-løsninger på den ny legevakta som bygges på Aker. Målet er at den nye storbylegevakta står klar mot slutten av 2023. IKT-delen av prosjektet består av titalls IKT-tiltak som er organisert i egne delprosjekter. Du blir tiltakseier til flere prosjekter til åpning av den nye legevakten.

Fra 2024 vil du få andre prosjektlederoppdrag. Oppdragene vil være rettet mot enten helsesektoren eller sosialsektoren i Oslo kommune. Stillingen er plassert i Fagsystemavdelingen, som har som rolle å være brobygger mellom fag, behov og IKT- løsninger. Vi forvalter og videreutvikler fagsystemer innen helse, omsorg, barnevern, barnehage, sosialhjelp, flyktninghjelp og arbeidsplanlegging. Helseetaten løser store, viktige og samfunnsnyttige oppdrag – håper du vil være med å utgjøre en forskjell.

Vi tilbyr

Når vi spør ansatte i avdelingen hva de mener kjennetegner kulturen i avdelingen, nevnes oftest ordene tillit, inkluderende, humor, sosialt, åpenhet og takhøyde.

 • Vår nye kollega får reelle muligheter til å påvirke den pågående digitaliseringen innenfor helse- og omsorgssektoren
 • Gode utviklingsmuligheter og et nettverk av utviklere og IKT-ressurser som jobber i Oslo kommune
 • Fleksibel arbeidstid, noe overtid, kvelds- og helgearbeid kan inntreffe
 • Sentral beliggenhet med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring

Andre arbeidsoppgaver

 • Levere i henhold til vedtatt IKT porteføljebeskrivelse og følge opp porteføljeplan
 • Sikre oppfølging, implementering og kvalitetssikring av IKT-leveransene med

  prosedyrer

 • Sørge for at OSBL HELs behov og interesser blir ivaretatt ved å delta i fora hvor

  viktige avklaringer og beslutninger fattes i byggeperioden

 • Utarbeide teststrategi for IKT porteføljeleveransen.
 • Verifisere og teste IKT-leveranser i henhold til fastsatt godkjenningsprosedyrer
 • Utarbeide opplæringsplan i samarbeid med delprosjekt «Opplæring» og

  Byggherre (Oslobygg)

 • Identifisere behov for kurs-/opplæringsmateriale for IKT, der dette anses

  nødvendig, i samarbeid med delprosjekt «Opplæring»

 • Gjennomføre opplæring i samarbeid med delprosjekt «Opplæring»
 • Utarbeide risikovurdering i samarbeid med prosjektleder

Kvalifikasjoner / Personlig egnethet vektlegges

 • Universitets/høyskoleutdanning på bachelornivå fortrinnsvis innenfor IKT-fag
 • Dokumentert realkompetanse innenfor IKT-området kan kompensere for

  manglende formalkompetanse

 • Bred prosjektledererfaring
 • Erfaring fra anskaffelser og implementering av IKT-løsninger
 • Kjennskap til Oslo kommunes IKT-organisering og erfaring fra helsesektoren

  anses som en fordel

 • Arbeidsspråk er norsk, gode norskkunnskaper er derfor en forutsetning
 • Som leder tar du initiativ, søker gjennomføringsevne og ansvarlighet
 • Tydelig i kommunikasjon muntlig og skriftlig
 • Samarbeidsevner med beslutningstakere, brukere og teknisk personell
 • Relasjonsbygger på tvers av avdelinger og etater
 • Stor arbeidskapasitet, resultatorientert, struktur og oversikt er viktig
 • Personlig egnethet vektlegges

Søknadsfrist: 21 april 2022

CV og søknad leveres via:

 • Link til ledige stillinger Helseetaten
 • Webcruiter-ID: 4500633840
 • Søknad merkes: 4500633840
 • Vitnemål og attester må vedlegges søknaden.
 • Dersom du har utdanning fra utlandet ber vi om at det legges ved

  dokumentasjon på at denne er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjent.

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av rollen avtales med Seksjonsleder Bernt Warendorph eller Prosjektleder Oslo Storbylegevakt Kristine Wingård Johansen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.