Annonse UKE Teamleder ansvarlig arbeidsliv juni 2021 North Consultants

UKE, Utviklings- og kompetanseetaten er Oslo kommunes interne tjeneste- leverandør. Vi ivaretar konsernovergripende utviklings-, forvaltnings- og driftsoppgaver, som skal understøtte virksomhetenes behov for effektiv digitalisering og gode digitale arbeidsverktøy for de ansatte. Våre 370 ansatte leverer et bredt spekter av frivillige og obligatoriske fellestjenester til kommunens 50 virksomheter innen bl.a. IT, anskaffelser, prosjektledelse, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønn, regnskap, økonomi og kommunikasjon.

Les mer: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og- ombud/utviklings-og-kompetanseetaten/#gref

Teamleder – ansvarlig arbeidsliv

 • Forebygge arbeidsmiljøkriminalitet
 • Ambassadør i kampen for et seriøst arbeidsliv
 • Jobbe iht Oslomodellen
 • Ledererfaring
 • Budsjett- og personalansvar

Les mer: https://www.oslo.kommune.no/for-vare-leverandorer/

Oslo kommune ønsker å bruke sin innkjøpsmakt til å fremme et seriøst arbeidsliv med anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvar på alvor. Avdeling for Innkjøpstjenester i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes sentrale kompetansesenter innen anskaffelser.

Oslomodellen.
Oslo kommune handler årlig for rundt 26 milliarder. En stor del av dette er kjøp knyttet til oppføring av bygg og anlegg. Dette gjør Oslo kommune til Norges nest største
offentlige innkjøper etter staten. Hovedformålet med Oslomodellen er å sette Oslo kommune i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv.
https://www.oslo.kommune.no/for-vare-leverandorer/krav-til-leverandorer/oslomodellen/

Teamleder – ansvarlig arbeidsliv

Synes du det virker spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk? Vi har allerede dyktige og engasjerte fagpersoner med ulike ansvarsområder, som vil bli en del av det nyetablerte teamet. Vi søker deg som både kan sy laget tettere sammen, se helheten og sette retning for arbeidet framover. Evne til å tenke strategisk er viktig for å lykkes.

Du og ditt team vil ha det overordnende ansvaret for at anskaffelser i kommunen brukes strategisk, slik at Oslo kommune oppnår vedtatte målsetninger. Det innebærer blant å være en pådriver og tilrettelegger for at virksomhetene:

 • tar i bruk og følger opp Oslomodellen
 • at de bruker kommunens digitale kontraktsoppfølgingssystem HMSREG
 • deler beste praksis

I tillegg jobber teamet operativt med:

 • stedlige kontroller og revisjoner på kommunens konsernovergripende rammeavtaler og på øvrige kontrakter ved behov
 • forvaltning av kommunens digitale kontraktsoppfølgingssystem HMSREG

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av strategi og planer for videre arbeid med fagområdet
 • Ledelse og koordinering av teamet med personalansvar
 • Overordnet ansvar for kommunens samarbeid internt og med statlige

  kontrolletater

 • Samhandling med bransjeorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiver

  organisasjoner og leverandørmarkedet for økt måloppnåelse på området

 • Ansvarlig for tjenesteutvikling, leveranser og resultater
 • Bidra til kompetansedeling, delta i relevante fagnettverk og holde seg

  oppdatert på fagfeltet

Personlige egenskaper

 • Som leder forstår du hvordan å bygge et godt team av engasjerte fagspesialister
 • Du har en iboende integritet og er genuint engasjert i faget – seriøst og anstendig arbeidsliv, og har ambisjoner for utvikling av fag og metode
 • Tillit og engasjement er sentralt for teamleder-rollen – du er en god relasjonsbygger
 • Det faller deg naturlig å løfte blikket og ha god oversikt over helheten
 • Du har tydelig og effektiv kommunikasjon

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse minimum på bachelornivå, gjerne innen rettsvitenskap eller samfunnsfag
  o Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 •  Relevant erfaring med fagområdet
 • Ledererfaring vil bli vektlagt
 • Erfaring fra samspillet mellom samfunnsansvar og anskaffelser
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser er en fordel
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring Lønnstrinn 55- 63 (pt. mellom kr 755 800og kr 886 800 årlig)
  o For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksitidsordning
 • Sentral beliggenhet med gode offentlig kommunikasjonsmuligheter

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen

Telefon: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com
Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av rollen avtales med Seksjonssjef Espen Drønnen Nicolaysen

Søknadsfrist: 25 mai 2022

CV og søknad leveres via:

https://2180.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4509834294?language=nb&l ink_source_id=0