prosjektsjef Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Vi har over 11 000 boliger, og det bor mer enn 25 000 mennesker hos oss. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Vi har boliger i alle bydeler, og de ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg.

Oslos befolkning vokser og blir stadig eldre. Dette gjør at vi trenger flere ordinære kommunale boliger, og flere boliger som er tilpasset beboere med spesielle behov. I tillegg til å forvalte den eksisterende boligmassen, skal vi derfor investere rundt to milliarder kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av boligporteføljen de nærmeste årene.

Prosjektsjef

 • Skal sikre at Boligbygg leverer som forventet

 • Stor spennvidde i oppdragene, både faglig, økonomisk og juridisk

 • Lede en avdeling med 14 prosjektledere og 4 i stab

 • Rapporterer til Direktør for Eiendom

For å lede vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter i Oslo søker vi en erfaren, dyktig og fremtidsrettet prosjektsjef. Vi ser etter deg som har ambisjoner på et faglig nivå, og som kan sikre gode investeringer til eier og brukere av Boligbyggs eiendommer. En god arbeidsuke er hektisk, mye team-jobbing, faglig spennende oppgaver og solide løsninger.

Prosjektseksjonen består av dyktige spesialister som leder  byggeprosjekter av stor variasjon. Fra 1 – 6 prosjekter per leder og fra mindre og opp til 50 millioner i et enkelt prosjekt. Som Prosjektsjef skal du sikre at vi leverer iht plan og budsjett. Du støtter med solid egen erfaring både faglig, evne til å prioritere, støtte i ulike problemstillinger samt også ha en økonomisk forståelse. Seksjonen består av en god variasjon i bakgrunn og kompetanse, som gir fin kultur med erfaringsutveksling og støtte til hverandre.

Vår nye kollega har god kjennskap til byggeprosesser, trives i skjæringspunktet mellom fag, ledelse, økonomiske vurderinger, byggeforskrifter og ikke minst prosjektstyring.

Seksjonen jobber med de fleste byggrelaterte problemstillinger; rehabilitering, fasade- og takrehabiliteringer, våtrom, brannsikring, heisutskiftinger m.fl. Mange av prosjektene gjennomføres i bebodde boliger og krever stort fokus på sikkerhet og logistikk.

Les mer: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/boligbygg-oslo-kf/

Dine arbeidsoppgaver

Som Prosjektsjef skal du vurdere de ulike prosjektene, gid gode råd og tilføre faglig ekspertise. Bærekraft, miljø og gjenbruk har økende fokus. Ukentlig rapportering som skal sikre oversikt.

 • Budsjettansvar, planlegge og sikre gjennomføring av prosjektene i henhold til økonomi, rett tid og kost, fremdrift, kvalitet og HMS
 • Personalansvar inkl medarbeideroppfølging- og utvikling
 • Oppfølging av kontraktsmedhjelpere og rammeavtalepartnere
 • Vedlikeholde og utvikle kvalitetssystemet, vurdere risiko, forenkle og forbedre
 • Utvikling av arbeidsprosesser personell
 • Bistå i forhandlinger med leverandører
 • Digitalisering, bidra til videreutvikling av fagområdet, med fokus på effektivisering og digitalisering

Kvalifikasjoner, vi ser etter deg som har

 • Minimum relevant høyskoleutdanning på bachelornivå innenfor emne bygg & anlegg
 • Prosjektledelse fra rehabiliteringsprosjekter
 • Ledererfaring
 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektledelse av byggprosjekter
 • Har et godt blikk for økonomi og konsekvensutredninger
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og offentlige innkjøp er en fordel
 • God kjennskap til plan- og bygningslov og relevante forskrifter
 • Forståelse for Boligbyggs samfunnsoppdrag
 • Erfaring med og / eller interesse for digitale plattformer
 • Erfaring fra forhandlinger og god kjennskap til relevante kontraktsformer
 • God fremstillingsevne, du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte

Om deg som person

 • Trygg i lederrollen og gir teamet en klar opplevelse av retning
 • Er metodisk og systematisk i din tilnærming
 • Tydelig og målrettet
 • Trives i rollen som pådriver
 • Opptatt av kvalitet
 • Trives med kompleksitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Selvstendige, utfordrende oppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og fleksitidsordning
 • Konkurransedyktige lønn og betingelser, lønn vurderes mht erfaring, antall år på nevnte oppgaver, lederroller og relevant kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En meningsfylt og samfunnsnyttig jobb
 • Treningsrom med garderober, og bedriftsidrett
 • Arbeidsplass sentralt plassert nær Nationaltheatret stasjon
SØKNADSFRIST: Mandag 20 september 2021

CV og søknad leveres via:

 • Webcruiter-ID: 4420689474
 • Søknad merkes: 4420689474
 • Vitnemål og attester må vedlegges søknaden.
  • Dersom du har utdanning fra utlandet ber vi om at det legges ved dokumentasjon på at denne er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjent.

Kontaktperson

For spørsmål om stillingen ta kontakt med Lead-recruiter i North Consultants:

Cato Svendsen
Telefon: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

north-consultants.com/vacant-jobs/

Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av rollen avtales med Organisasjonskonsulent Espen Stensrud eller Avdelingsdirektør Ove Radvik Haukåassveen.

Om arbeidsgiveren

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har ansvar for forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold av over 10 000 boliger. Det bor omlag 25 000 personer i våre boliger. Foretaket har en balanse på ca. 7 mrd. kroner og har 100 ansatte. Det pågår for tiden betydelig aktivitet innen eiendomsutvikling med et stort antall planlagte prosjekter.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.