Fagsystemavdelingen i Helseetaten har ansvar for anskaffelse, videreutvikling og forvaltning av IKT-systemene innenfor tjenesteområdene barnevern, sosial, pleie- og omsorg, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, legevakt, tannhelse, barnehage, bolig, flyktning- og integreringsarbeid. Oslo kommune satser på digitalisering av tjenester for innbyggere og ansatte og har fokus på velferdsteknologi, informasjonssikkerhet, helhetlige løsninger, informasjonsflyt og deling av in- formasjon mellom aktører på helseområdet. Ny Storbylegevakt står sentralt i kommunens satsning på helse.

Techlead

Legevaktsystemer og datadeling i legevaktens systemer

 • Bidra til å se løsninger og forbedringer basert på forretningsmessige behov knyttet til dagens løsninger, samt videreutvikling innenfor disse.
 • Aktivt sørge for kontinuerlig forbedring av arkitektur og arbeidsprosesser
 • Ha hovedansvar for design- og løsningsforslag knyttet legevaktsystemene og tilknyttede miljøer
 • Bidra med teknisk kompetanse i anskaffelses – og videreutviklingsprosesser
 • Søknadsfrist er 26. februar 2023

Vi søker etter en techlead innenfor produktområdet legevaktsystemer som omfatter IT-løsninger for tjenesteområdene legevakt, legevaktsentral, sosial ambulant akutt tjeneste, overgreps- mottak, KAD/ØHD m.fl.

Som Techlead får du en sentral rolle i teknisk forvaltning av eksisterende løsninger som CGM Vision og delta i utvikling av nye prosjekter, teknologiske løsninger og tjenester som medisinsk teknisk utstyr, triage – og køsystem, videokonsultasjonsløsning, integrasjonsløsninger mv. CGM Vision bruker en Oracle database med applikasjonen på Citrix-løsning. Systemet har integrasjoner mot MS Azure,helsenettet og andre.

Etablering av Storbylegevakt har stor strategisk betydning for Oslo kommunes satsning på gode helsetjenester til innbyggerne. Vi samarbeider tett med klinisk personale, prosjekt Stor- bylegevakt, Utviklings – og kompetanseetaten, IKT- seksjonen i Helseetaten og Oslo kommunes digitaliseringsetat Origo.For å sikre dette, er det behov for å få på plass en rekke ulike digitale løsninger som skal samvirke med eksisterende systemer og løsninger i et felles digitalt økosystem med en felles informasjonsstruktur.

Arbeidsoppgaver – i tillegg til det som er nevnt i headingen

 • Koordinere interne og eksterne leverandører i utviklingsarbeid
 • Bidra til implementering og forbedring av prosedyrer intern og eksternt
 • Ha god oversikt over integrasjoner, teknisk oppsett og driftsmiljø rundt legevaktens løsninger
 • Bidra til at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt i eksisterende og nye løsninger og er i henhold til anerkjente standarder for informasjonssikkerhet og personvern
 • Utrede mulighetene for insourcing av applikasjonsdriften av CGM Vision. Identifisere forbedringsområder og bidra i gjennomføring av proaktive tiltak for å øke drifts- stabilitet.
 • Lede og gjennomføre test og implementering av nye løsninger, versjoner, funksjonalitet og integrasjoner.
 • Vedlikeholde teknisk dokumentasjon.
 • Være en god rådgiver og teknisk støtte for forvaltningsteamet og forretningen for øvrig
 • Koordinere eksterne og interne leverandører i feilsøkings- og endringsarbeid.
 • Holde seg faglig oppdatert på nyheter og endringer innen områder vedrørende helsesystemer, dette være seg faglig, teknisk og juridisk

Kvalifikasjoner

 • Universitets/høyskoleutdanning fortrinnsvis innenfor IKT-fag
 • Realkompetanse innen applikasjonsdrift, forvaltning og videreutvikling av løsninger Realkompetanse innenfor utarbeidelse av API’er og API- management
 • Erfaring fra test- og feilsøkingsarbeid
 • Kunnskap om uttrekk fra databaser
 • Erfaring med nettverk og sikkerhet
 • Erfaring fra prosessledelse
 • Erfaring fra arbeid med smidig teamarbeid
 • Erfaring fra implementeringsarbeid i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med å jobbe tett på forretningen og tjenestene løsningene understøtter
 • Erfaring innen forvaltning og utvikling av IT – løsninger for helseområdet; Helse- og omsorgssektoren i Oslo kommune; Normen og informasjonssikkerhet vil telle positivt. Arbeidsspråk er norsk, gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er derfor en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å håndtere flere ulike oppgaver samtidig
 • Evne til å få oversikt i komplekse situasjoner
 • Du er resultatorientert, og får ting gjort.
 • Evne til å kommunisere med både teknisk personell, beslutningstakere og brukere
 • Tidligere resultater må kunne dokumenteres
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Bruksvilkår Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Vi tilbyr

 • En mulighet til å jobbe i en av Norges største og mest sammensatte organisasjoner, med å bidra til endringsreisen i helse- og omsorgssektoren i Oslo med:
 • Sentral beliggenhet og med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter.
 • Gode utviklingsmuligheter og muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Et trivelig arbeidsmiljø med mulighet for å delta på sosiale sammenkomster og i etatens idrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for hjemmekontor etter avtale
 • Gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring. Oslo kommune betaler hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 • Lønn etter avtale, avhengig av erfaring og kompetanse

Søknadsfrist: 26. februar 2023

CV og søknad leveres via:

Webcruiter-ID: 4607975111

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen i North Consultants
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Kjenner du lysten til å bidra i dette viktige arbeidet og få en utfordrende og spennende hverdag? Da håper vi du søker! Det hjelper oss veldig om du spesifiserer i søknaden hvilke av opp- gavene din kompetanse treffer, hvordan du oppfyller kvalifikasjonskravene i utlysningen og hvorfor du ønsker deg denne jobben.

Om arbeidsgiveren

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenes- ter og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsyste- mer på helse- og omsorgsområdet. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasi- enter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten.