Helseetaten Oslo SW Utviklere og ArkitektTech Lead North Consultants

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasienter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten. Helseetaten har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet. Helseetatens visjon er “Sammen for bedreOslohelse”

Senior Utviklere & SW Arkitekt / Tech-lead

Helseetaten står foran viktige og spennende digitaliseringsprosjekter og trenger derfor allsidige, erfarne og dyktige SW-Utviklere og Arkitekter/Tech -Lead. Vi satser på utviklere og arkitekter og trenger:

 • 4 Senior SW- Utviklere og 1 faglig sterk Arkitekt / Tech-Lead.
 • Våre nye tech-kolleger blir del av et sentralt faglig sterkt team, i et stabilt miljø med mye digitalisering og utvikling.
 • Vi oppfordrer også unge til å søke selv om du ikke har fullført utdanning, men har genuin interesse for programvare og kode

Søknadsfrist: 23. august 2022

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Bidra i alle faser av utviklingsprosessen, fra idé via innsikt til utvikling av løsninger – samt produksjonsoppfølging
 • Aktivt sørge for kontinuerlig forbedring av arkitektur, arbeidsprosesser og kildekode
 • Både utviklere og arkitekt deltar i øvrige utviklingsprosjekter

Teknologier vi bruker inkluderer bl.a. MS SQL Server, Oracle, NoSQL, Java, Kotlin, .NET, C#, Kubernetes, Azure, Vue og Power-plattformen.

Vi forvalter både velferdsteknologiske løsninger, skyløsninger, hylle- varesystemer og egenutviklede løsninger. Her vil dere få mange spennende utfordringer innenfor samfunnskritiske tjenesteområder i kommunen.

De aller fleste tjenester knyttet til helse og omsorg skal digitaliseres. Derfor står Helseetaten i Oslo foran viktige og spennende oppgaver som krever utvikling og oppdatering av IT-systemer. Oslos nye storbylegevakt er bl.a. under utvikling og skal være Europas mest moderne når den står klar.

Vi bygger derfor et faglig sterkt team hvor unge og erfarne skal jobbe sammen. Du blir satset på og nødvendig utvikling av enkeltindivider står sentralt.

Stillingene er plassert i Fagsystemavdelingen i Helseetaten. Fagsystemavdelingens rolle er å være brobygger mellom fag, behov og IKT-løsninger. Vi forvalter fagsystemer innen fagområdene helse, omsorg, barnevern, barnehage, sosial og arbeidsplanlegging. Perspektivet til avdelingen spenner fra de funksjonelle behovene til en fagarbeider på den ene siden til teknisk arkitektur, grensesnitt, responstider, oppetidskrav og sikkerhet på den andre.

Avdelingen er svært tverrfaglig og består bl.a. av løsningsarkitekter, leger, sosionomer, tjenestedesignere, barnevernspedagoger, statsvitere, arkitekter, sykepleiere, økonomer, matematikere og utviklere!

Vi tilbyr

Når vi spør ansatte i avdelingen hva de mener kjennetegner kulturen i avdelingen, nevnes oftest ordene tillit, inkluderende, humor, sosialt, åpenhet og takhøyde.

 • Meningsfylt arbeide som bidrar til å sikre at kommunens ansatte og innbyggere blir ivaretatt på en god måte
 • Mulighet til å påvirke den pågående digitaliseringen innenfor helse- og sosialområdet
 • Gode utviklingsmuligheter og et nettverk av utviklere og IKT-ressurser som jobber i Oslo kommune
 • Fleksibel arbeidstid, noe overtid, kvelds- og helgearbeid kan inntreffe
 • Sentral beliggenhet med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring

Om deg som person

Våre nye kolleger lærer raskt, tilegner seg nye teknologier lett og trives i skjærings- punkt mellom ny og kjent teknologi. Å programmere er noe vi trives med og gjør for at løsningene skal fungere optimalt for enhver bruker.

 • Du er mer opptatt av verdien løsningene har for brukerne og kvalitet over tid enn av hvilken teknologi som brukes
 • Du er nysgjerrig og åpen for ny teknologi og metodikk og liker å lære noe nytt
 • Du snakker godt med folk fra ulike yrker og lar deg inspirere av andres kunnskap
 • Du liker at din kompetanse bidrar til noe samfunnsnyttig og til det beste for Oslos innbyggere

Kvalifikasjoner / utdanning og erfaring

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå, bachelor eller mastergrad
 • Erfaring, kvalifikasjoner og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Flere års erfaring og referanser til systemer du har bygget eller vært med å bygge, uavhengig av hvilken ende av stacken du har bidratt i
 • Vi oppfordrer også unge til å søke selv om du ikke har fullført utdanning, men har genuin interesse for programvare og kode
 • Du kan skrive effektiv, strukturert og gjenbrukbar kode
 • Du reflekterer godt over fordeler og ulemper ved arkitekturvalg
 • Erfaring med utvikling av API-er
 • Erfaring med nettverk og sikkerhet anses som en fordel
 • Erfaring fra arbeid med tjenester i offentlig sky anses som fordel
 • Erfaring fra helsesektoren anses som en fordel
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig og i DevOps-team anses som en fordel
 • Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Søknadsfrist: 23 august 2022

Er du usikker eller nysgjerrig på om du skal søke: Ta kontakt med Lead Recruiter Cato Svendsen for en uforpliktende samtale.

CV og søknad leveres via:

 • Webcruiter-ID: 4544166190
 • Søknad merkes: 4544166190

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av rollen avtales med Seksjonsleder Bernt Warendorph.

 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.