Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park og anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter. Felleskjøpet Agri har en omsetning på 18,7 milliarder og har 4 107 ansatte.

Landbruket er i rivende teknologisk utvikling, med stort fokus på bærekraft. Maskindivisjonen er totalleverandør av traktor, redskap, og ettermarkedstjenester til landbruket. Vi er i front når det gjelder presisjonsjordbruk, og gjør satsinger innen digitalisering av landbruket for å lage nye verdifulle løsninger for bonden. Maskindivisjonen består av 500 ansatte med over 40 lokasjoner i Norge.

Leder Innkjøp Maskin

 • Rapporterer til Sjef Kategori Maskin
 • Personalansvar for eget innkjøpsteam
 • Innkjøpsfaglig rapportering til Direktør Konserninnkjøp
 • Delta og/eller lede diverse utviklingsprosjekter

Søknadsfrist 21. august 2022

Til nye store og viktige oppgaver søker Felleskjøpet en dyktig, dedikert og initiativrik innkjøper med erfaring innen kjøp og salg av kapitalvarer i teknologi drevne bransjer. Du er analytisk, har erfaring med prisanalyser, prognoser, avtaleverk og avtaleforhandlinger. Felleskjøpet kultur er jordnær, åpen, og med med stor vilje til å hjelpe hverandre. Vi deler erfaringer og byr på oss selv.

Les mer om Felleskjøpet Agri: https://www.felleskjopet.no/bedrift/

Som Innkjøpssjef Maskin får du muligheten til å kunne arbeide tett på ledende varemerker i bransjen, og være en aktiv del av et sterkt fagmiljø innen innkjøp, produkt, salg og varestrøm. Våre leverandører vil oppfatte deg som en viktig bidragsyter – og våre kolleger vil sette pris på din kontroll på våre avtaleverk, prognoser, innkjøp og iver etter å optimalisere varestrømmen. Du vil være sentral i vår drift, samtidig som du ivaretar konsernets retningslinjer innen innkjøp, og betraktes som en god lagspiller.

Stillingen er sentral i konsernet og det vil være mange interessenter både sentralt og lokalt – så vel som eksternt og internt. Du må derfor kunne håndtere et stort kontaktnett. For å lykkes med gjennomføring av tiltak og implementering av prosjekter, vil involvering, tålmodighet og langsiktighet være viktig.

Du må trives med tett dialog mot leverandører, kunder, drift, linje og konsern. Vi mener at stor arbeidskapasitet og fleksibilitet er viktig for rollen. Det er varierte og til dels dyptgripende oppgaver du skal håndtere samt utvikle og forvalte sentrale relasjoner til viktige interessenter eksternt og internt.

Viktigste oppgaver og formål

 • Sikre at vårt avtaleverk er oppdatert – og at driften styres ift. intensjonene
 • Utfordre våre leverandører og bidra aktivt inn mot drift for å utgjøre en forskjell for våre kunder.
 • Sikre innkjøpsfaglig kompetanse og bidra til innkjøpsfaglig utvikling i Maskindivisjonen.
 • Sikre at Felleskjøpets policy og retningslinjer for innkjøp etterleves.
 • Bidra til innkjøpsfaglig utvikling for hele Felleskjøpet.
 • Personalansvar for vårt dyktige innkjøpsteam

Vi er i en tid der utviklingen skjer raskere og raskere, som krever evne og vilje til omstilling. Vi skal realisere gevinster gjennom aktivt arbeid med leverandører og god koordinering internt i Felleskjøpet.

Hovedoppgaver

 • Hovedansvarlig for innkjøp i Maskin Divisjonen.
 • Ansvarlig for utarbeidelse og etterlevelse av avtaler i Divisjon Maskin.
 • Ivareta bedriftens behov for prognoser, innkjøp, og overvåking av lager.
 • Sentral rolle i implementering av innkjøpsfunksjonen i vårt nye. ERP-system, Microsoft Dynamics 365.

Erfaringsgrunnlaget du tar med deg i stillingen kommer trolig fra bransjer med salg av landbruksmaskiner, anleggsmaskiner, nyttekjøretøy, bil eller en bransje der du har vært ansvarlig for å kjøpe inn maskiner, produksjonsutstyr eller driftsmidler. Du har erfaring med større virksomheter og internasjonale miljøer. Du er langsiktig, har glimt i øyet og forståelse for Felleskjøpets og kundens behov.

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i en bransje med stor utvikling
 • Interessante oppgaver i et sterkt fagmiljø, med gode muligheter for kompetanseutvikling.
 • Bli en del av et godt team med markedsledende leverandører
 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • En mulighet til å bidra til bærekraftig norsk matproduksjon
 • Arbeidssted er Lillestrøm – vi kan tilby fleksibilitet

Kvalifikasjoner / hva vi ser etter

 • Relevant utdanning, bachelor eller master innenfor økonomi, tekniske fag, innkjøp, logistikk eller forsyningskjeder
 • Erfaring fra innkjøp eller salg på tekniske fagområder – kapitalvarebasert
 • Solid kompetanse innen prognoser, analyser og prisindekser
 • Erfaring innen etablering og forvaltning av avtaleverk
 • Du har ledererfaring, sterk gjennomføringskraft, og evnen til å få andre med deg.
 • Du er jordnær og har gode samarbeidsevner. Det er naturlig for deg å dele kunnskap, erfaring og informasjon.
 • Du har god formidlingsevne, og kommuniserer presist og effektivt muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk.

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/