soker leder til elfag North Consultants

Fagskolen i Oslo har en lang historie, som ble opprettet i 1876 under navnet Kristiania tekniske aftenskole. I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. Fagskolen Oslo er arbeidslivets kompetanseleverandør der utvikling av studier skjer i nært samarbeid med bransjene. Vi har som mål å være tett på utviklingen i markedet. Vi er en moderne og godt utviklet organisasjon hvor vi jobber som team med dyktige lærere og fagressurser. Alle med lang erfaring fra arbeidslivet. Vi holder høye mål til kvalitet og ble i 2019 belønnet med Gullhammeren for «beste praksis BIM og byggfag». Vi holder til i moderne lokaler i Kuben som også huser andre utdanningsløp.

Fagskolen Oslo, høyere yrkesfaglig utdanning

Leder Elkraft

 • Lede og inspirere 15 dyktige kolleger og fagressurser
 • Ansvar for studentenes læring
 • Delta i skolen ledergruppe
 • Sikre gjennomføring og videreutvikling av elkraftfagene
 • Samarbeid med næringslivet, bransjeorganisasjoner og partene i arbeidslivet o Delta i profileringsarbeid og annen markedsføring utad

Interesserte bes kontakte Cato Svendesen

Vi søker etter en dyktig, initiativrik og engasjert fagressurs som vil lede og bidra til utvikling av framtidens kompetanse innenfor en av Norges største næringer. Elektrifisering står helt sentralt i samfunnsutviklingen, både behov for mer strøm, riktig energikilde, klima og miljø samt sikre tilstrekkelig tilførsel av nye el-ressurser. Fagskolen Oslo er i en spennende utvikling og vi søker derfor en nysgjerrig leder, som kan motivere og bidra til at vi tør å tenke nytt og søke etter nye muligheter. Vi må følge med i markedsutviklingen. Vi skal sikre dyktige ressurser med rett kompetanse til næringslivet.

Vi kan tilby en svært spennende og viktig jobb med varierte arbeidsoppgaver. Du får ansvar for studentenes læring, faglig utvikling og ditt eget team. Du blir del av skolens ledergruppe. Det skjer mye i næringslivet, men også på myndighetsnivå, som påvirker Fagskolens behov for utvikling. Vi har tett kontakt med politikere for å sikre at vår oppgave er synlig. Vi håper du er nysgjerrig på hvilke utfordringer vår nye leder av elfagene skal bryne seg på, og hvem du skal jobbe sammen med.

Inspirerende video, skroll ned, om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Oslo

Arbeidsoppgaver / kvalifikasjoner / personlig egnethet / vårt tilbud til vår nye kollega

Fagskolen tilbyr utdanninger på teoretisk kunnskap samt også praktiske ferdigheter.

 

ARBEIDSOPPGAVER / Dette kommer i tillegg til de oppgaver nevnt over:

 • Administrative og utviklingsrelaterte oppgaver som naturlig tilhører rollen
 • Utvikle og lede fremtidens elkraftfag, kompetanser og behov for nye studier
 • Sikre gjennomføringsevne på levering av undervisning ved rekruttering av nye lærere
 • Utarbeide budsjett og økonomiske rammer tilstrekkelig for gjennomføring av planer

KVALIFIKASJONER, vi ser etter deg som har

 • Teknisk utdanning innenfor elkraft; Teknisk Fagskole, Fagbrev, Bachelor eller Master
 • Erfaring fra elektrorelaterte virksomheter, både faglig og praktisk
 • Du har ledererfaring og gjerne med personalansvar
 • Du har kjennskap til og erfaring med elektrorelaterte lover og forskrifter
 • Kjennskap til fagskole og bakgrunn eller annen høyere teknisk og yrkesfaglige skoler
 • Du har nettverk og kontakt med aktuelle bransjeorganisasjoner og næringsliv

OM DEG SOM PERSON / Personlig egnethet blir tillagt vurderingsgrunnlaget

 • Initiativrik, setter fart og sørger for gjennomføring iht planer og forventninger
 • Opptatt av kvalitet og gode resultater
 • Vi er et lag og vi må jobbe sammen om felles oppgaver, du må trives i skjæringspunktet mellom fag, oppgaver og personer
 • Liker å dele av din kompetanse og erfaring
 • Du oppfattes som tydelig og faglig relevant
 • Perspektiv er viktig for å kunne se helheten i de komplekse fagområdene
 • Å holde seg oppdatert faller deg helt naturlig
 • Vi må se fremover, vurdere konsekvenser så du må like å analysere
 • Kommunikasjon, bli forstått og være presis er viktig for rollen på norsk og engelsk

VI TILBYR

 • Selvstendige, utfordrende oppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser, lønn vurderes mht utdanning, relevant erfaring, antall år på nevnte fagområder og konkrete prosjekter
 • 100% stilling, fleksibel arbeidstid og fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En meningsfylt og samfunnsnyttig jobb
 • Arbeidsplass sentralt plassert nær Økern t-banestasjon
 • Arbeidssted: Kuben, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo

Interesserte bes kontakte Cato Svendesen

CV og søknad leveres via:

 • Webcruiter-ID: 4369371388
 • Søknad merkes: 4369371388
 • Vitnemål og attester må vedlegges søknaden.
  – Dersom du har utdanning fra utlandet ber vi om at det legges ved dokumentasjon på at denne er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjent.

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av rollen avtales med rektor Kirsti Andresen.

Om arbeidsgiveren

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om. Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.