Fagansvarlig energi, klima og miljø for Oslo Boligbygg KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Vi har over 11 000 boliger, og det bor mer enn 25 000 mennesker hos oss. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Vi har boliger i alle bydeler, og de ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg.

Oslo kommune har høye ambisjoner for kutting av klimagassutslipp og ønsker å sette tydelige mål for veien mot et fossilfritt samfunn. Ambisjonene er store, konkrete og er tydelig definert i strategi for et fornybart og bærekraftig Oslo. Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Boligbygg Oslo inngår i kommunens strategi: Les mer.

Fagansvarlig

energi, klima og miljø

 • Strategisk rådgivning og kompetanseheving i hele organisasjonen
 • Utarbeide Boligbyggs strategi og handlingsplan for energi, klima og miljø
 • Lede arbeidet med oppfølging av kommunens førende dokumenter
 • Bistå prosjektledere i deres prosjekter med kompetanse knyttet til planer for miljøoppfølging og miljøkrav i SKOK
 • Søknadsfrist 19 desember 2021

Vi søker etter en dyktig rådgiver på fagområdet energi, klima og miljø. Stillingen inngår i fagressurs-teamet som består av 12 dedikerte medarbeidere. Vår nye kollega har relevant utdanning og er genuint opptatt av fagene stillingen dekker over. Klimaskifte setter krav til oss alle, og Oslo kommune tar dette på største alvor. Det er spesielt i bygg- og eiendoms- perspektivet vi håper vår nye rådgiver har kompetanse og bakgrunn fra.

Vi kan tilby en svært spennende og viktig jobb med varierte arbeidsoppgaver. Det er alt fra eldre bygningsmasse til helt nye og moderne boligprosjekter. Alt må ha en plan og forståelse knyttet til energi, fornybarenergi, klima og miljø i et bredt spekter. Boligbygg Oslo er et kommunalt foretak som ivaretar viktige samfunnsoppgaver. Vi håper du er nysgjerrig på hvilke utfordringer Fagansvarlig skal bryne seg på, og hvem du skal jobbe sammen med.

• Inspirerende video om kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og boområder 

Arbeidsoppgaver / kvalifikasjoner / personlig egnethet / vårt tilbud til vår nye kollega

Til å lede arbeidet med oppfølging av Oslo kommunes førende dokumenter og vedtak knyttet til fagområdet energi, klima og miljø er det noen kvalifikasjoner vi spesielt ser etter. Fremfor alt ser vi etter deg som har ambisjoner på et faglig nivå, og som kan sikre at Boligbygg Oslo lever opp til forventninger, krav og samfunnsansvaret vi står i.

ARBEIDSOPPGAVER / Dette kommer i tillegg til de oppgaver nevnt over:

 • Rådgiver og oppfølging av energi, klima- og miljøtiltak i prosjekter
 • Videreutvikling av kvalitets- og styringssystemer på fagområdet
 • Utarbeide rapporter og legge rammer for å utvikle gode rapporteringsrutiner
 • Rådgiver og oppfølging av ENØK – søknader og andre støtteordninger
 • Bistå oppfølging i bruk og utvikling av SD-anlegg og energiovervåkningssystemer
 • Stillingen inngår i fagressurs-teamet i seksjon for miljø og fagressurser, som består av 12 dedikerte medarbeidere

KVALIFIKASJONER, vi ser etter deg som har

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, innen relevant fagområder som energi, klima, miljø og miljøteknikk
 • Praktisk erfaring fra bygg- og eiendomsprosjekter på områdene energi, klima og miljø
 • Kjennskap til og gjerne interesse for bolig- og byggenæringen
 • Kompetanse om relevante lover og forskrifter knyttet til miljøteknologi, og forbildeprosjekter
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

OM DEG SOM PERSON

 • Initiativrik, setter fart og sørger for gjennomføring iht planer og forventninger
 • Opptatt av kvalitet og gode resultater
 • Vi er et lag og vi må jobbe sammen om felles oppgaver, du må trives i skjæringspunktet mellom fag, oppgaver og personer
 • Du liker å dele av din kompetanse og erfaring
 • Du tar ikke forhastede beslutninger, men involverer og sikrer at man er veloverveid
 • Perspektiv er viktig for å kunne se helheten i de komplekse fagområdene
 • Å holde seg oppdatert faller deg helt naturlig
 • Vi må se fremover, vurdere konsekvenser så du må like å analysere
 • Kommunikasjon, bli forstått og være presis er viktig for rollen på norsk og engelsk

VI TILBYR

 • Selvstendige, utfordrende oppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser, lønn vurderes mht utdanning, relevant erfaring, antall år på nevnte fagområder og konkrete prosjekter 100% stilling, fleksibel arbeidstid og fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger (det trekkes ikke 2% av bruttolønn til innskuddspensjonen – den dekkes av arbeidsgiver)
 • En meningsfylt og samfunnsnyttig jobb
 • Arbeidsplass sentralt plassert nær Nationaltheatret stasjon

SØKNADSFRIST: Søndag 19 desember 2021

CV og søknad leveres via

 • Se ledige stillinger Boligbygg Oslo KF, scroll ned på siden
 • Webcruiter-ID: 4445965665
 • Søknad merkes: 4445965665
 • Vitnemål og attester må vedlegges søknaden.
  • Dersom du har utdanning fra utlandet ber vi om at det legges ved dokumentasjon på at denne er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjent.

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen
Telefon: 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com
Stillingen også utlyst på: www.north-consultants.com/vacant jobs

Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av rollen avtales med Organisasjonskonsulent Espen Stensrud eller Avdelingsdirektør Ove Radvik Haukåassveen.

Om arbeidsgiveren

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har ansvar for forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold av over 10 000 boliger. Det bor omlag 25 000 personer i våre boliger. Foretaket har en balanse på ca. 7 mrd. kroner og har 100 ansatte. Det pågår for tiden betydelig aktivitet innen eiendomsutvikling med et stort antall planlagte prosjekter.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.