Nordic mining 1030x543 1 North Consultants

Til etablering av ny, fremtidsrettet mineralindustri søker vi en dyktig og erfaren PROSJEKTDIREKTØR.

Nordic Mining ASA er et mineralselskap med fokus på bærekraftig produksjon av høyverdige mineraler og metaller nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjekter holder høy internasjonal standard og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapet har ambisjoner om være ledende mht rapportering av bærekraft i henhold til internasjonale standarder. Nordic Mining er notert ved Oslo Børs.

Det heleide datterselskapet Nordic Rutile AS driver prosjektutvikling i Engebøfjellet i Vestland fylke, der selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Alle viktige tillatelser er gitt av norske myndigheter, og avsluttende mulighetsstudie ble fremlagt i januar 2020. Selskapet er i ferd med å ferdigstille en oppdatering av mulighetsstudiet, og vil deretter etablere finansiering og starte prosjektgjennomføring.

Om Engebøprosjektet

Prosjektet består i å utvinne eklogitt malm fra forekomsten og opprede denne til mineralkonsentrater av rutil (titandioksid) og granat. I tillegg til mineralproduktene rutil og granat vil det også bli produsert produkter fra gråberg samt ulike restmineraler. Produktene vil i hovedsak bli eksportert.

 • Hoveddelene av prosjektet består av dagbrudds-gruve, prosessanlegg og utskipningsanlegg.
  Prosjektets levetid er beregnet til ca. 40 år og vil kreve ca. 100 ansatte.
 • Etableringen vil representere en viktig hjørnestensbedrift for regionen og vil omsette for
  ca. 800 mill. NOK. Totale investeringer er anslått til 2,5 mrd. NOK.
 • I tillegg til mineralproduktene rutil og granat vil det også bli produsert produkter fra
  gråberg samt ulike restmineraler. Produktene vil i hovedsak bli eksportert.

Om stillingen

Stillingen som Prosjektdirektør innebærer ansvar for planlegging, gjennomføring og igangsetting av mineralprosjektet på Engebø. Prosjektdirektøren vil være leder for en gjennomføringsgruppe på 15-20 personer bestående av selskapets ansatte samt innleide nøkkelpersoner.

Hovedoppgaver for prosjektdirektøren vil blant annet være:

 • Fremdriftsoppfølging
 • Anskaffelser
 • Kontraktsoppfølging og koordinering
 • Organisasjon/rekruttering
 • Økonomistyring

Om Prosjektdirektøren

Det kreves konkret og relevant erfaring fra gjennomføring av tilsvarende prosjekter med etablering av et større industrielle oppgaver. Dine lederegenskaper vil bli satt på prøve og vi verdsetter integritet og autoritet. Derfor er også solid erfaring fra prosjektplanlegging,
gjennomføring og ledelse viktig. Menneske-lederegenskaper med vekt på samarbeid og lagspill blir avgjørende for at du skal lykkes. Du trives med å strukturere, innarbeide systematisk arbeidsmetodikk, som over tid skal sikre at vi når forretningsmålene. Din evne til effektiv organisering og som pådriver vil skape gode arbeidsforhold. Som representant for eierne og prosjektet blir du involvert mot byggherre, innleide rådgivere, EPC kontraktører og lokale myndigheter.

Utdannelse og kompetanseprofil

 • Sivilingeniør eller tilsvarende, utdanning innenfor teknologi, industri og produksjon
 • Relevant erfaring med prosjektarbeid fra mineral industri
 • Solid teknisk bakgrunn og forståelse med bred erfaring fra planlegging og gjennomføring
  av mineralprosjekter, prosessanlegg og/eller infrastruktur prosjekter
 • Betydelig erfaring fra prosjektplanlegging, gjennomføring og ledelse av prosjekter
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet

Lederkompetanser og personlige egenskaper

Vi ser etter en kollega og leder som kan sette retning og fart i et komplekst, samfunnsviktig og kommersielt prosjekt av stor betydning. Vi håper du har ambisjoner som kan smitte over til Engebøprosjektet. Et hovedmål er å bygge en selvstendig driftsorganisasjon, som kan løse spennende oppgaver de neste 10-årene.

Vi mener følgende forhold må være identifiserbare hos vår Prosjektdirektør:

 • Trygg, tydelig, inkluderende og tillitsvekkende leder
 • Utadvendt og empatisk, like å bygge gode team – støttende og retningsgivende
 • Inkluderende og god på å samarbeide og kommunisere på alle prosjektnivåer
 • Ærgjerrig på vegne av felles mål for prosjektet
 • Aktiv pådriver og initiativtaker

Prosjektdirektøren vil rapporterer til styringsgruppen for Engebøprosjektet.
Engebøprosjektet holder til i Naustdal i Sunnfjord kommune som er arbeidssted
Stillingen er for et engasjement på ca. 3 år

Les mer: www.north-consultants.com / job market – vacant positions

Vennligst kontakt lead recruiter Stian Sangvig for ytterligere spørsmål
E: sangvig@north-consultants.com
LinkedIN-profil: https://linkedin.com/in/stiansangvig