Toma ble etablert av Tore Monsen i Bergen i 1978 og selskapet er fortsatt heleid av familien Monsen. Siden oppstarten har Toma vokst seg frem til å bli en av de ledende FM-selskapene i Norden. Vi leverer alle tjenester innenfor forretningsområdene renhold, mat & drikke, eiendomsdrift og camps. Toma er landsdekkende i både Norge og Danmark. I tillegg er vi etablert i Sverige med mål om å bli en større aktør også der.

Hovedkontoret er i Bergen og er det største kontoret etterfulgt av Oslo. Konsernet omsetter i dag for rundt 2 milliarder norske kroner og har ca. 4.500 ansatte. Toma har ca. 8.000 kontrakter fordelt mellom de ulike forretningsområdene renhold, mat & drikke, eiendomsdrift og camps. Vår Visjon er å gi mennesker en bedre arbeidsdag!

Porteføljeansvarlig HR & Økonomi

 • Toma søker en dedikert Domenearkitekt med høyere utdanning innen informasjonsteknologi på Bachelor / Masternivå. Relevant erfaring, sterk interesse og nysgjerrighet, kan kompensere for utdanning.
 • Alternativt, utdanning fra Økonomi og/eller HR med en sterk interesse for IT og Digitalisering, kan også være relevant for rollen.
 • Den vi søker har erfaring innenfor domene-arkitektur funksjon og med ett eller flere av applikasjoner innenfor HR & Økonomi- domenet (hovedsakelig Visma Business og UNIT4 ERP).
 • God forståelse for teknologiske trender og dens anvendelse, og hvis mulig med erfaring innenfor HR og/eller Økonomi.
 • Hvis mulig erfaring med implementering og bruk av ERP løsninger.
 • Domenearkitekt / Porteføljeansvarlig rapporterer til CIO for Tomagruppen og tilhører avdeling for IT & Digitialisering.

Toma er en av de største Facility Management-leverandørene i Norge og Danmark. Vi søker kontinuerlig etter flere dyktige kollegaer til laget vårt. Vi investerer i våre ansatte både sosialt og utviklingsmessig, og tilbyr spennende karrieremuligheter innenfor alle våre serviceområder.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge og kjenne til organisering, prosesser og systemer (applikasjoner, infrastruktur og annet) innenfor Domenet HR & Økonomi
 • Ved anskaffelse at nye IT-systemer har arkitekten ansvar for å se dette i sammenheng med andre systemer og prosesser, bidra med arkitekturkrav (og ikke-funksjonelle krav) til kravspesifikasjon og ivareta god og riktig dataflyt mellom systemer; hen skal også støtte forretningssiden i å formulere og strukturere opp egne krav.
 • Skape og forvalte overblikk innenfor domenet HR & Økonomi i virksomheten (helhetssyn) – eie og forvalte det overordnede IT, Digitale kartet for det gitte domenet på vegne av virksomheten.
 • Ansvar for å fasilitere helheten og det overordnede kartet for applikasjoner, (master) data og prosjekter (leveranser) innenfor gitte domene; integrasjoner og sammenhenger.
 • System-og prosesskartlegging i forbindelse med Personvern/GDPR og Informasjonssikkerhet, eie og drive prosessen (i samarbeid med øvrig organisasjon og partnernettverk).
 • Samarbeide med eksterne partnere, andre porteføljeansvarlige, arkitekter og utviklere i prosjekter for å sikre helhet og kobling mot arkitektur prinsipper i “The Toma Way”.

Om deg som person – det vi ser etter i vår nye kollega

 • Du kjennetegnes av å være selvstendig og målrettet. Du er robust.
 • Evne til å flekse mellom detaljer og meta, brett og snevert.
 • Strukturert og planmessig – opptatt av å levere og fullføre.
 • Flink til det agerende og mellommenneskelige i sine roller.
 • Verdikjede fokus på å Bygge, Implementere og Selge til dine kolleger.
 • Du trives med å analysere og evaluere.
 • Du er komfortabel med å jobbe i spennet mellom Frihet og Struktur (organisasjonskultur).

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser, bilordning og gode pensjons- og forsikringsordninger i et solid selskap med stort utviklingspotensial.
 • Kontor i Bergen og Oslo, hjemmekontor / hybrid kontorløsning.

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen i North Consultants
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: Available positions