Investeringsprosjekt i historie 1 North Consultants

Oslo kommune starter nå det største investeringsprosjekt i historien. Det skal bygges ny vannforsyning til Oslo for å sikre tilgangen til trygt drikkevann for befolkning og næringsliv.
Anleggsarbeidet starter i 2020 og skal være ferdigstilt innen 2028. Vann- og avløpsetaten (VAV) er byggherre for prosjektet på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Byrådsavdelingen søker nå en Spesialrådgiver i fast stilling til å følge opp dette store og viktige prosjektet. Omfanget er stort og vil også inkludere andre særskilte prosjekter. Det er store investeringsprosjekter som avdelingen får ansvar for.

Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel søker:

Spesialrådgiver – Prosjektoppfølging

Ny vannforsyning til Oslo

Stillingen hører til Klima- og ressursseksjonen. Seksjonen følger opp tre etater: Klimaetaten, Vann- og avløpsetaten og Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Vi søker en engasjert kollega med erfaring fra arbeid med oppfølging av store investeringsprosjekter innenfor infrastruktur som vannforsyning. Rollen er krevende og forutsetter bred erfaring som prosjektcontroller, analyse og kontroll av investeringsprosjekter. Den som blir ansatt, vil følge gjennomføringen av prosjektet Ny vannforsyning til Oslo tett og bidra til at prosjektet gjennomføres i tråd med fastsatte mål og føringer. Du vil jobbe i nært samarbeid med Vann- og avløpsetaten og med kolleger i byrådsavdelingen.

Samhandling, oversikt, føre var og kontroll er viktige stikkord om rollen. Vi søker derfor en kollega som er engasjert, involverende og bidrar med egen erfaring fra arbeid med oppfølging av større infrastrukturinvesteringer. Det meste av tiden vil gå til kontroll med økonomiske og politiske rammer. Du må derfor ha erfaring med parlamentariske styringsprinsipper, regler og føringer. Det er en fordel at vår nye kollega har erfaring og kompetanse på juridiske aspekter som kommuner må forholde seg til.

Vannforsyning er også teknisk avansert og rollen krever tilstrekkelig teknisk forståelse. Du må ikke være ingeniør, men må kunne følge med i tekniske orienterte samtaler og møter. Du er ikke prosjektleder, ikke tett på prosjekt men skal styre og kontrollere på rett nivå. Du må derfor også kunne bidra til utvikle kontroll- og rapporteringsystemer. Avvikskontroll, sikre rett omfang, håndtere kompleksitet betyr at du må ta initiativ, er tydelig kommunikasjon og struktur og sikrer prosjektet på rett nivå.

Rett person er analytisk, trives med å lære nytt, har god økonomiforståelse, prosjekterfaring og gjerne kjenner til KS investeringsregime. Det krever at du er løsningsorienter og kan håndtere ikke forutsette situasjoner på en trygg og måte. Effektivitet i gjennomføring og kontroll er viktig. Du skal faglig bidra til beslutningsunderlag og informasjonsdeling.

VI TILBYR

 • Fast stilling med arbeidssted Oslo Rådhus
 • Mulighet til å bidra til vellykket gjennomføring av et prosjekt av stor viktighet for Oslo
 • Din rolle blir sentral for å sikre suksess
 • Du blir det av et team med engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksitid og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til kvalifikasjoner som Spesialrådgiver mellom lønnstrinn 52 og 66 (kr 680 800 – kr 899 800). Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

KVALIFIKASJONER

 • Universitets- eller høgskoleutdanning på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi, jus eller ingeniørfag. Andre utdanninger i kombinasjon med erfaring vil vurderes.
 • God økonomiforståelse, kan navigere i juridiske aspekter og delta i teknisk orienterte møter og samtaler
 • Solid relevant arbeidserfaring fra kommunalteknikk, teknisk konsulentmiljø eller controllerstilling knyttet til store prosjekter
 • Kjennskap til investeringsregimet (KS-regimet) til Oslo kommune eller staten
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne fra et parlamentarisk styrt system
 • God forståelse for politiske prosesser og gjerne erfaring med arbeid i skjæringspunktet mellom fag og politikk

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Analytiske evner og trives med å håndtere til dels komplekse problemstillinger
 • Det er det går med mest tid er oppfølging, analyser og kontroll av prosjekt, det er derfor viktig at du er systematisk, jobber strukturert, er nøyaktig og stiller gode spørsmål som skal bidra til å sikre at prosjektet følger rammene
 • Du må være initiativrik, tydelig og trygg med gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Spesialrådgiver er en rolle som krever god forståelse av den plassering, ansvar og myndighet
 • Du må trives med å koordinere prosesser, være løsningsorientert samt involvere og veilede andre for å sikre effektivitet
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune
legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerne kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om. Søknadsfrist er utløpt.

KONTAKTINFORMASJON

 • Seksjonssjef Andreas Thesen Tveteraas, M: 408 41 421 / Oslo Kommune
 • Rekrutteringskonsulent Cato Svendsen, M: 971 14 506 / North Consultants