Kjedeleder Elfagpsd North Consultants

Elektrikerkjeden Elfag består av 2 200 elektrikere spredt over store deler av landet. Elfagkjeden er en del av Onninen som er en av Nordens ledende elektrogrossister. Onninen og Elfag hjelper kundene med riktig materiell og utstyr innen elektro og VVS, sikrer at man har elektrikere til å utføre, og sammen bidra til effektiv drift i entrepriser, prosjekter og produksjon. Onninen har solide logistikkløsninger landet rundt bl.a. gjennom 18 Express-butikker i Norge.

Elektrikerkjeden Elfag har medlemsbedrifter over store deler av landet, som er opptatt av å finne de beste løsningene for kundene – store eller små. Enten kundene trenger hjelp til små oppdrag, eller større oppussings-prosjekter kan vi tilby kompetanse og kapasitet. Elfagelektrikerne sørger for at alle forskrifter holdes, og setter sin stolthet i å være pålitelige, engasjerte og ryddige. Elfag-kjeden garanterer kvaliteten av arbeid og materialer i 5 år!

Les mer om Elfag  |  Les mer om Onninen

Kjedeleder Elfag

Vår nye leder har høy gjennomføringsevne og sikrer at vi holder det vi lover.
Vi søker en som trives med utfordringer og har ambisjoner.
Rollen rapporterer til Direktør Onninen.

Vår forretningsidé er at Elfag skal være den markedsledende elektrikerkjeden i Norge, med lokal tilhørighet. Medlemskap i Elfag skal oppleves verdifullt og lønnsomt og som medlem har man innflytelse på utviklingen av kjeden. Rolle som Kjedeleder innebærer hektiske hverdager, mange oppgaver samtidig og utstrakt kundekontakt.

Vår nye Kjedeleder skal videreutvikle og lede Elfag-kjeden både internt og eksternt i et marked i rask utvikling. Det krever både erfaring og evne til å utvikle kjeden strategisk og operasjonelt. Stikkord for Elfag og alle virksomheter i Kesko-Group er at vi er pålitelige, engasjerte og ryddige. Vi er til å stole på. Elfag-keden og merkevaren har en sterk posisjon som skal opprettholdes og ikke minst styrkes, som den mest attraktive elektrikerkjeden i Norge. Som leder skal du tydeliggjøre, videreutvikle og synliggjøre Elfag konseptet i takt med markedsutvikling. Det innebærer at vi holder oss oppdatert, helst i forkant og er aktive.

Utfordringer vår nye Kjedeleder skal jobbe med:

 • Elfag må kontinuerlig fornye seg og tilby det beste konseptet for medlemmene
  o Det innebærer tett kontakt med kjedens medlemmer og deres prosjekter
 • Styrke Elfag merkevaren internt og eksternt
 • Differensiere Elfag i konkurranse med andre elektrikerkjeder
  o Overvåke og forstå markedsutviklingen blir helt sentral for å lykkes
 • Tilførsel av nye medlemmer til Elfag
  o Rekruttering står sentralt i å styrke kjedens kapasitet og etterspørsel

Ansvarsområder og forventninger du blir målt på:

 • Lede Elfag konseptstyre og planlegge og gjennomføre Eltinget hvert 2 år
  o Du må ha grunnleggende kompetanse innen elektro og holde deg oppdatert
 • Delta aktivt i operasjonell og strategisk markedsføring / merkevarebygging
  o Synligjøre Elfag i markedet
  o Utfordre og samarbeide med salg og marked Onninen, som bl.a. innebærer å gjennomføre medlemssamlinger i regionene
 • Tett samarbeid med leverandører og øvrige samarbeidspartnere
  o På vegne av kjeden er du synlig, blir respektert og til å stole på

Kvalifikasjoner og egenskaper vi anser som grunnlag for at du skal lykkes:

 • Bransjeerfaring / Elektrobakgrunn – utdanning og/eller erfaring
 • Erfaring og / eller ønske om å jobbe med kjededrift
 • Handlekraftig med høy evne til gjennomføring, rollen er operasjonell
  o Du har stått i tilsvarende lederroller før
 • Relevant og bred markedskunnskap samt kundeinnsikt
 • Erfaring med salg og salgsledelse
  o Sterk i forhandlinger
 • Svært god på relasjonsbygging
 • Gode lederegenskaper, tydelig, retningsgivende, løsningsorientert, bygger gode lag
 • Elfag, som del av Onninen og Kesko-Group, betyr at vi jobber i matrise

Dette tilbyr vi deg

Elfag-kjeden er en del av Onninen og Kesko-Group, som er et lønnsomt og solid konsern med klare ambisjoner om videre vekst, regionalt og nasjonalt.

 • Nødvendig myndighet og ansvar
 • En profesjonell organisasjon som vil bidra til at du lykkes
 • Mulighet til å lede og utvikle Norges markedsledende Elektrikerkjede
 • Rikelig med utfordringer og alle forutsetninger for å lykkes
 • Du får personlig utvikling i et faglig sterkt team preget av ønske og vilje til å skape resultater.
 • Konkurransedyktige betingelser, forsikrings- og pensjonsordninger samt bilordning

Vil du vite mer kontakt lead recruiter Cato Svendsen i North Consultants AS:

M: +47 971 14 506
E: cato@north-consultants.com
LinkedIn her
Les mer på North Consultants web