Oslo Kommune Helseetat Jurist Stillingsannonse

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet. Helseetatens visjon er “Sammen for bedre Oslohelse”.

Jurist

Personvern og informasjonssikkerhet

Felles ressurser, Oslo kommune, Helseetaten
Les mer

Helseetaten ser etter en dyktig jurist i fast stilling som kan bidra til at personvernlovgivningen ivaretas innenfor helse- og omsorgsområdet i Oslo kommune. Har du erfaring med GDPR og informasjonssikkerhet fra en større virksomhet – vil vi gjerne høre fra deg.

Stillingen er plassert i Fagsystemavdelingen som har ansvaret for anskaffelse, utvikling og forvaltning av en rekke systemer innen velferdsteknologi, sky- og egenutviklede løsninger samt hyllevaresystemer. Har du erfaring og interesse for krysningsfeltet mellom jus og IT, vil du få mange spennende utfordringer innenfor samfunnskritiske tjenesteområder hos oss.

Vi søker deg som er motivert for å jobbe med personvern og som vil jobbe med juridisk saksbehandling på et spennende, dynamisk og aktuelt område. Helseetaten forvalter både velferdsteknologiske løsninger, skyløsninger, hyllevaresystemer og egenutviklede løsninger. Stillingen er plassert i Fagsystemavdelingen som har ansvaret for anskaffelse, utvikling og forvaltning av en rekke systemer som benyttes inne helse -og omsorgsområdet. Vi søker derfor jurist med erfaring og interesse for krysningsfeltet mellom jus og IT. Det er en fordel om du har jobbet med informasjonssikkerhet også.

Som Jurist med ansvar for personvern, får du muligheten til å arbeide med prinsipielle juridiske spørsmål som kan ha stor betydning både for enkeltindividet og for samfunnet, i et engasjert og kunnskapsrikt fagmiljø. Rollen krever at du trives med å jobbe selvstendig samt involvere og samarbeide med andre med å løse oppgavene.

Sentrale arbeidsoppgaver: Vår nye Jurist skal jobbe med utredninger og analyse av personvern og informasjonssikkerhet innenfor avdelingens ansvarsområder, bl.a. vurdering av behandlingsgrunnlag. Rollen innebærer at du er rådgiver innenfor personvern, og i noen grad informasjonssikkerhet, i forbindelse med anskaffelse og utvikling av løsninger, og gi støtte til arbeidet med databehandleravtaler. Du vil være en pådriver for prosessutvikling på personvernområdet i avdelingen.

Andre arbeidsoppgaver

 • Prosessleder og fasilitator ved utarbeidelse og vedlikehold av sårbarhetsanalyser (ROS) og personvernkonsekvensvurderinger (DPIA)
 • Bistå i revisjon av leverandørers informasjonssikkerhet og veilede i forbindelse med rapportering av alvorlige personvernhendelser
 • Drive internt nettverk for informasjonssikkerhet og personvern
 • Ansvar for intern opplæring i personvern og informasjonssikkerhet
 • Oppdatere og følge opp årshjul for informasjonssikkerhet og personvern

Vi tilbyr

En spennende og meningsfull jobb som bidrar til å sikre at kommunens innbyggere blir ivaretatt på en god måte. Vår nye kollega får reelle muligheter til å påvirke den pågående digitaliseringen innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi er et sterkt faglig nettverk av jurister, som jobber med personvern og informasjonssikkerhet. For deg betyr det gode utviklingsmuligheter. Et trivelig arbeidsmiljø med mulighet for å delta på sosiale sammenkomster og i etatens idrettslag.

 • Fleksibel arbeidstid, noe overtid, kvelds- og helgearbeid må påregnes
 • Sentral beliggenhet med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter
 • Årslønn: 700 300 – 857 200
 • Gode lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring

Kvalifikasjoner / Personlig egnethet vektlegges

 • Juridisk embedseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Kjennskap til og erfaring fra arbeid med GDPR-lovgivningen, norsk
  personvernlovgivning og Normen for personvern og informasjonssikkerhet
 • God digital kompetanse – kjennskap til ny teknologi opp mot personvern og
  informasjonssikkerhet
 • Erfaring fra arbeid med risikovurderinger, personvernkonsekvens-utredninger,
  databehandleravtaler og avvikshåndtering
 • Erfaring med prosessledelse og veiledning/rådgivning av medarbeidere
 • Erfaring fra helseområdet vil være en fordel
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Du jobber strukturert og systematisk med stor arbeidskapasitet
 • Du er analytisk og har evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Det er fordel at du kan involvere andre på en pedagogisk måte
 • Vi har mange utfordringer som skal håndteres så det kreves at du mestrer og
  trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • I tillegg til løpende oppgaver må vi også løse ad hoc oppgaver
 • Kommunikasjon i alle faser av jobben krever tydelighet og presisjon
 • Vårt omdømme bygges på gode leveranser med høy kvalitet

Søknadsfrist: 16 august 2021

CV og søknad leveres via:

 • Link til ledige stillinger Helseetaten
 • Webcruiter-ID: 4406133722
 • Søknad merkes: 4406133722
 • Vitnemål og attester må vedlegges søknaden.
  • Dersom du har utdanning fra utlandet ber vi om at det legges ved dokumentasjon på at denne er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjent.

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen
Telefon: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com
Stillingen også utlyst på: www.north-consultants.com

• Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av rollen avtales med Seksjonsjef Bernt Warendorph.

Helseetaten har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasienter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.