Vacant jobs fuglesang transparang North Consultants
fuglesangs ledig stilling bilde North Consultants

Fuglesangs AS er leverandør av pumpeløsninger, utstyr og vedlikeholds-tjenester til norsk industri og offentlig sektor med fokus på totaløkonomi. De jobber kontinuerlig med innovative løsninger for å imøtekomme markedets krav til nye løsninger på tildels komplekse behov. I Fuglesangs er man opptatt av å tilføre kundene resultater med hensyn til effektivitet, sikkerhet, miljø og tilgjengelighet. I sum leverer Fuglesangs produkter og tjenester som har økonomiske gevinster samt ikke minst miljømessige fordeler ved at komposittens ekstremt lave overflateenergi øker pumpens energieffektivitet. Fuglesangs har et av Norges mest komplette anlegg for energi-optimalisering av pumper og motorer. I tillegg renoverer de hydrauliske sylindere og mekaniske akseltetninger. I verksted i Oslo renoveres alle typer pumper og fabrikater samt roterende utstyr. Les mer www.fuglesangs.no

Fuglesangs AS har store ambisjoner og vekstplaner og skal ta markedsandeler innenfor salg og service av pumper og pumpesystem for slam, chopper og drikkevann. I tillegg står løsninger for energioptimalisering samt renovering av pumpe-sumper med kompositter sentralt i videre satsning. For å bli med på og bidra til å sikre økte markedsandeler søker vi dyktig, motivert og dedikert

Salgssjef/ ingeniør Miljø og Energi

Hvis du har erfaring med salg av tekniske produkter og løsninger innenfor miljø- og energisektoren og har resultater å vise til, hører vi gjerne fra deg. I Fuglesangs er kundens behov og hvordan vi kan bidra til å løse problemstillinger, og samtidig sikre lønnsomhet, energieffektivisering og bedre miljø alltid i fokus. Vi håper du har ambisjoner selv som kan bidra til at selskapet og kundene når sine mål. Vår nye salgssjef miljø og energi må trives med rollen å kombinere salg og forretningsutvikling, samt støtte andre i vår organisasjon til å innfri kunders forventninger. Som salgs- og lederressurs vil du jobbe med utfordrende og til dels krevende oppgaver. Du må trives med å bli satt på prøve, vi krever pågangsmot, naturlig integritet og erfaring som inngir tillit. Våre oppdrag er godt organisert så prosjekterfaring eller erfaring med å jobbe strukturert og målrettet er nødvendig. Alle våre ansatte jobber med definerte oppgaver, fastsatt i tid og med målrettede resultater. Trives du med å jobbe målrettet godt organisert og team-fokusert har du mye av det vi ser etter.

Salgssjef rapporterer til avdelingsleder Miljø og Energi og dere skal i samarbeid med selskapets ledelse, fastsette bedriftens mål og strategier for dette markedet, for deretter å ta ansvaret for en effektiv utførelse for å innfri mål og ambisjoner.

Hovedkontoret i Oslo vil være hovedbase og en del reising i hele Norge må påregnes.

Ansvar og myndighet

 • Salgssjef skal sammen med avdelingsleder for Miljø og Energi utføre selskapets salgsaktiviteter mot Miljø og Energimarkedet, Vann og avløp, Bio-gass og Fjernvarme.
 • Du skal gjennom ditt arbeid, pågangsmot og kundeaktiviteter styrke selskapets lønnsomhet og dermed bidra til videre vekst.
 • Selskapet har klart definerte ambisjoner om å ta markedsandeler innenfor salg og service av pumper og pumpesystem for slam, chopper og drikkevann.
 • Løsninger for energioptimalisering samt renovering av pumpesumper med kompositter står også sentralt i planer.

Viktige arbeidsoppgaver

 • Utarbeide egne strategier og budsjetter i samråd med målsetninger og ledelsen.
 • Sikre strategiske avtaler i samråd med selskapets ledelse
 • Alt salgsarbeids følger selskapets KPI’er som rapporteres iht. etablerte rutiner
 • Lede salgs- og kundeaktiviteter, men også selv bidra til ordreinngang
 • Markedskartlegging for å sikre at vi alltid er forberedt og har oppdatert innsikt
 • Disponere ressurser i samråd med leder Miljø og Energi slik at selskapet oppnår resultater innenfor gitte økonomiske rammer
 • Som leder og salgsressurs bidra til bruk av selskapets IT-systemer og CRM
 • Kundeoppfølging; Holde kontakt med og utvikle samarbeidet med bedriftens kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser samt offentlige myndigheter. Sørge for at det drives utadrettet markedsføring mot eksisterende og nye kunder
 • Bidra på messer og sørge for god gjennomføring av disse
 • Som leder har du også ansvar for a HMS-reglement følges og rapportere eventuelle avvik til eller ideer rundt videreutvikling av dette, og bidra til at trivsel og samarbeid.

Kvalifikasjoner

Faglig

 • Utdanning innenfor tekniske fag, gjerne ingeniør (bachelor eller master) men også fagskole og fagbrev vil bli vurdert.

Arbeidserfaring

 • 5 års erfaring eller mer innenfor salg av tekniske produkter og løsninger som er sammenlignbart med Fuglesangs virksomhet.
 • Du har gjerne erfaring med salg og rådgivning med avanserte pumper, beskyttelse mot erosjon og korrosjon, vann og avløp, bio-gass eller fjernvarme

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Initiativrik
 • Strukturert og målrettet
 • Autonom / selvgående
 • God forretningsforståelse / kremmerinstinkt

Ta kontakt med oss om du vil vite mer / søknad sendes til: