Fagskolen Oslo, høyere yrkesfaglig utdanning, har en lang historie, som ble opprettet i 1876 under navnet Kristiania tekniske aftenskole. I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo.Fagskolen Oslo er arbeidslivets kompetanseleverandør der utvikling av studier skjer i nært samarbeid med bransjene. Vi har som mål å være tett på utviklingen i markedet

Avdelingsleder, bygg

Leder og utviklingsaktør for byggavdelingen

Vi tilbyr studier innen Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), Klima-, Energi- og miljø (KEM) og byggfagingeniører. I tillegg har vi studier innenfor Fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap, Fuktteknikk, Den digitale Fagarbeider og flere viktige

fagområder. En sentral oppgave for Avdelingsleder er å lede og utvikle det pedagogiske arbeidet for studentenes læring og utvikling. Dine primære arbeidsoppgaver er:

 • Lede og inspirere ca 20 dyktige ansatte
 • Ansvar for bygg- og anleggsfagene, videreutvikling i samarbeid med næringslivet, bransjeorganisasjoner og partene i arbeidslivet
 • Undervisning og veiledning
 • Utvikle studier i nært samarbeid med BAE næringen
 • Bistå med økonomi og budsjett
 • Administrative oppgaver

Skal vi lykkes i det grønne skifte trenger vi økt satsning på kompetanse. Fagskolen jobber med erfaringsbasert praktisk tilnærming til system- og teknologiforståelse. Derfor er

fagskoleingeniører og BIM-teknikere spesielt kompetente til utvikling, prosjektering drift og ledelse av bærekraftige virksomheter.

Skolens samarbeider tett med arbeidslivet, bransjeorganisasjoner, partene i arbeidslivet og Construction City som er en nasjonal næringsklynge for bygg-, anlegg-, eiendom- og gjenvinningsbransjen. Mange av våre studenter ønsker å etablere egen virksomhet. Vi tilbyr derfor studentene gjennomføre studentbedrift i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Inspirerende video, skroll ned, om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Oslo

https://fagskolen-oslo.no/fagskolen-oslo-hoyere-yrkesfaglig-utdanning

SØKNADSFRIST: Det haster med å få stillingen besatt, ta kontakt for mer informasjon

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse innenfor byggfag
 • Deterfordelmederfaringfrabyggeplassellerannenpraktiskbyggrelatertvirksomhet
 • Du har ledererfaring og erfaring med personalledelse innen utdanning
 • Du har kjennskap til fagskole og bakgrunn fra fagskole, annen høyere teknisk/yrkesfaglig utdanning eller skole på tilsvarende nivå
 • Du har undervisningserfaring fra fagskole, annen høyere teknisk/yrkesfagligutdanning eller skole på tilsvarende nivå
 • Du har kontakt og nettverk innen aktuelle bransje og næringsliv
 • Du har kjennskap til byggrelaterte lover og forskrifter
 • Pedagogisk utdanning er en fordel. Kandidater uten praktisk-pedagogisk utdannelse (ppu) kan gjennomføre dette etter ansettelse

Personlig egenskaper

 • Du kan vise til gode resultater fra utviklingsarbeid og personalledelse
 • Du har høye ambisjoner på vegne av byggfagene, studenter og ansatte
 • Du er tydelig og synlig og inspirerer til felles innsats for studentenes læring
 • Du er nyskapende, engasjerende, fleksibel, løsningsorientert og samhandlende
 • Din lederstil preges av involvering, inspirasjon, tydelig kommunikasjon og gjennomføringsevne
 • Du har høy arbeidskapasitet og er en spreder av energi, inspirasjon og godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Fagskolen Oslo tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Statens pensjonskass
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø En utviklingsorientert og moderne organisasjon
 • Delta i utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning
 • Flekstid

CV og søknad leveres via: Webcruiter-ID: 4644083726

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen i North Consultants
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: north-consultants.com/available-positions/

Om arbeidsgiveren

Fagskolen Oslo er høyere yrkesfaglig utdanning som tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller realkompetanse. Vi er en fagskole i utvikling og ønsker en engasjert lærer som tør å tenke nytt og se nye muligheter. Vi ønsker en lærer som legger til rette for undervisning preget av tverrfaglighet og teamarbeid for best mulig læringsutbytte for studenter og nytteverdi for arbeidslivet. Utdanningene gir yrkesrettet kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen har i underkant av 1000 voksne studenter. For alle lærere må det påregnes noe undervisning på kveldstid for deltidsstudenter.