building better business emobility ev chargers North Consultants

Gilbarco Veeder-Root represents the leading brand of solutions and technologies that provide fuel management systems, convenience, control and environmental integrity for retail fueling and adjacent markets. Gilbarco creates the commercial fuel & retails industry’s most comprehensive suite of flexible, adaptable, long-lasting products to solve our customers’ business challenges.

The group of companies has manufacturing, sales, distribution and service locations in North and South America, Europe, Asia and the Pacific Rim. It is headquartered in Greensboro, with manufacturing and research and development centres in Germany, Italy, UK, Denmark, U.S., India, Argentina, Brazil, China, Australia and Mexico. Gilbarco Veeder-Root has more than 4000 employees worldwide.

ELEKTRO LEDER / EV PROJECT MANAGER

Til vårt hovedkontor i Oslo søker vi en ny dedikert Elektro Leder som skal være overordnet faglig ansvarlig for alt av elarbeid selskapet utfører, samt prosjektledelse av drivstofftekniske prosjekter. Vår nye Elektro Leder / EV Project Manager får også ansvar for lager og verksted ved hovedkontoret. Rollen som faglig leder er operasjonell samtidig som du har det faglige ansvaret innenfor elområdet. Elektro Leder sitter i ledergruppen og rollen rapporterer til Operations Manager Norge. Som leder har du budsjett og resultatansvar (P&L), og skal bidra til at våre leveranser er lønnsomme. Sikkerhet står alltid øverst når Gilbarcos mannskap er på jobb. HSSE har høyeste prioritet og rapporteres til konsern. Alle operasjoner skjer i EX-områder.

I rollen som Elektro Leder har du ansvar for prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av de elektro-tekniske anleggene hos våre kunder som bl.a. Cirkle-K og Avinor. Stillingen er underlagt gjeldende krav og forskrifter utarbeidet av DBE og DLE (Det Lokale El tilsyn), samt Gilbarcos internkontrollsystem. Elektro Leder har ansvar for at de elektriske anleggene ved både nyinstallasjoner og de som er i normal drift, er i overensstemmelse med myndigheters forskrifter, krav og bestemmelser. Det kreves god forståelse av prosjektledelse også av eksterne ressurser.

Gilbarco Norge har behov for en dyktig, erfaren og dedikert Elektro Leder. /EV Project Manager. Vi ser etter deg som kan bidra med høy kompetanse, stort faglig ansvar og direkte påvirkning i et selskap som yter service i hele Norge. Som Elektro Leder i Norge skal du også bidra med utvikling av service og vedlikehold av ladeprodukter / EV Chargers på et europeisk plan. Vår bransje, fuel & retail, er både i vekst og tydelig endring bl.a. som følge av elbilveksten. For Gilbarco er den lokale tilstedeværelsen viktig og vi har derfor ressurser flere steder i Norge. Vi har medarbeiderfokus, og hos oss har alle stor påvirkning på egen hverdag. Prosjektering og planlegging er noe vi gjør daglig og med høy presisjon.

Vi tilbyr gode muligheter i et marked i sterk utvikling. Som faglig leder får du forutsetninger til å utvikle blant annet fagnettverket og styringssystemene innen eget fagområde. Du vil ha fokus på håndtering av faglige utfordringer, dele kunnskap og utvikle smarte løsninger for våre kunder. Rollen som Elektro Leder skal sikre oppdatert kompetanse på el-området i organisasjonen, bidra til sikkerhet, stabilitet, vekst og forutsigbarhet for alle leveranser. 

Stillingens hovedmålsetninger

Som leder i Gilbarco har du ansvar for lønnsomhet gjennom å sikre kundetilfredshet på høyeste nivå. Våre kunder som bl.a. Cirkle-K og Avinor setter tydelige krav til effektive leveranser. Din evne til å koordinere våre interne ressurser med eksterne partnere, har avgjørende betydning for sluttresultatet. Her ligger mye av vårt omdømme bygget opp gjennom mange tiår.

Som faglig leder skal du veilede, delegere og koordinere alle el-relaterte leveranser iht krav både Gilbarco setter og ikke minst våre kunder. Du skal holde deg selv og dine kolleger oppdatert om myndighetskrav og forhold som direkte griper inn i våre prosjekter. Som faglig el-ansvarlig skal du kontrollere el-anleggene og sørge for at Gilbarco alltid jobber innenfor loven, normer og kravene til el-forskriften. Som faglig leder skal du også sikre at våre underleverandører tilfredsstiller alle krav, har nødvendige autorisasjoner og har bestått de installasjonsprøver som kreves. Vår nye Elektro Leder skal være med å utvikle fagdisiplinen samt å støtte de operasjonelle enhetene I eksisterende driftsmiljø.

Viktigste ansvarsområder og arbeidsoppgaver

HMS / HSSE

 • Forsikre deg om at alle operasjoner som er under kontroll av Elektro Leder, samsvarer med arbeidsmiljøloven, den gjeldende HMS-politikken inkludert risikovurdering, sikring, HMS KPI-rapportering og aktiv identifisering av områder som skal forbedres.
 • Forsikre deg om at alle som rapporterer til deg direkte, er tilstrekkelig opplært i relevante HMS-spørsmål for å opprettholde et trygt arbeidsmiljø.
 • Gjennomføre feltrevisjoner av serviceteam og underleverandører for å sikre HMS-overholdelse med fokus på elsikkerhet og andre standarder som gjelder Gilbarco Veeder-Rot.

ELEKTROFAGLIG

 • Som Elektro Leder har du ansvar for overvåking og vedlikehold av gjeldende lover, forskrifter og standarder for el-faget, herunder gjennomføring av samsvarsvurderinger
 • Bidra med utvikling av Gilbarcos serviceytelser på ladeprodukter / EV Chargers i et marked i sterk vekst.
 • Ansvar for eget fag ved søknad og fornying av sentral godkjenning
 • Bidra med GAP-analyser av kompetanse i eget fagområde
 • Delta ved internrevisjoner av oppdrag innenfor eget fagområde
 • Ansvar for utvikling og bruk av felles rutiner, prosedyrer, manualer og verktøy

PROSJEKTLEDELSE

 • Som Prosjektleder skal du alltid sørge for god kostnadskontroll, både av hensyn til krav kundene setter til effektive leveranser men også konsernets krav til lønnsomhet.
 • Sikre effektiv ressursplanlegging basert på prosjekt- og servicebehov, Gilbarco er opptatt av lean og kontinuerlige forbedringer som del av vår strategi.
 • Som Prosjektleder skal du sikre at alle kundespørsmål løses på en effektiv måte. Kundetilfredshet har høyeste prioritet siden det gir godt omdømme og lønnsomhet.
 • Produktutvikling innenfor elfagområdet og særlig el-bil markedet med ladeprodukter.
 • Bidra i tilbudsforespørsler, kostnadsberegninger og kontraktsforhandlinger.
 • Prosjektledelse ved planlegging og gjennomføring av prosjekter.
 • Saksbehandling internt og eksternt, herunder mot offentlige instanser.
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli pålagt ved behov.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner, utdanning, erfaring og personlighet

Vi ser etter deg som har relevant praktisk erfaring med el-arbeid innenfor Gilbarcos fagområder på fuel & retail stasjoner. Du har de autorisasjoner og har bestått de prøver som kreves for rollen som Elektro Leder.

Utdanning, formalkompetanse og nødvendig praksis

 • Relevant bachelor eller mastergrad med elektro som hovedfag
 • Alternativt 2-årig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev (elektriker, automatiker eller energimontør)
 • Minimum 5 års erfaring med praksis etter endt utdanning
 • Må ha utdanning, fagbrev og praksis som er likt med, relevant med den type anlegg og utstyr Gilbarco utfører inspeksjon, vedlikehold og installasjon av
 • Erfaring med EX-anlegg og områder
 • Erfaring med prosjektering og planlegging av elektrotekniske anlegg
 • Ledererfaring, kan være som prosjektleder, avdelingsleder, fagleder

Personlighet og ferdigheter

 • Samarbeidsegenskaper, sikre godt arbeidsmiljø, trygge omgivelser
 • Strukturert, mye prosjekt og planlegging med kostnadsfokus
 • Målrettet, vi tilfredsstiller våre kunders forventninger hver dag
 • Åpen og nysgjerrig, vi utvikler oss hele tiden med endring som en norm
 • Analytisk, vi løser oppgaver at tildels kompleks art
 • Trives ute blant folk, vi jobber sammen med mange for å levere tilstrekkelig
 • Trygg på deg selv, vi jobber oftest under press og krav, må takle ad hoc-oppgaver

Kontakt og søknad
For spørsmål om stillingen ta kontakt med rekrutterings- og HR partner I North Consultants: