To erfarne og dyktige byutviklere søkes til seksjon Vest og Fjordbyen samt Hovinbyen

Eiendoms- og byfornyelsen (EBY) i Oslo søker selvstendige, faglig sterke og erfarne spesialister innenfor byutvikling og planlegging. Oslo er inne i en spennende fase hvor store deler av byen utvikles til det beste for en økende befolkning.

Utviklingsavdelingen bidrar til utvikling av byen på kommunal og privat grunn. Avdelingen har en aktiv rolle i transformasjons- og utviklingsområdene, hvor vi samarbeider med kommunale aktører og fremforhandler utbyggingsavtaler med private utbyggere. Avdelingen har 35 ansatte fordelt på fire seksjoner; tre geografiske seksjoner (Hovinbyen, Syd og Groruddalen, Vest og Fjordbyen) og en planseksjon. De ledige stillingene er plassert i seksjon Vest og Fjordbyen og Hovinbyen.

To erfarne og dyktige byutviklere søkes til seksjon Vest og Fjordbyen samt Hovinbyen

Våre nye kollegaer får ansvar for prosjekter i seksjon Vest og Fjordbyen og Hovinbyen. Dette er to (2) stillinger hvor man har utstrakt tverretatlig samarbeid og stor grad av læring og involvering. Dere blir en del av et faglig sterkt miljø. Oslo S, Skøyen og Fjordbyen  er noen av prosjektene seksjon Vest og Fjordbyen har ansvar for. Ensjø, Løren/Økern, Vollebekk, Hasle, Lillo-Store og Nydalen er noen av prosjektene seksjon Hovinbyen har ansvaret for. Det er flere nye spennende prosjekter på gang. Utviklingsavdelingen søker derfor nye kollegaer som skal være med på vår fantastiske reise. Vi håper dere har bygget masse nyttig erfaring som kan komme EBY til gode. Vi trenger de som har genuin interesse for områdeutvikling, gjennomføring av byutvikling, samt ønske om å finne de beste løsningene.

Oppgavene krever høyere utdanning innenfor fagfelt som arealplanlegging, by- og regionplanlegging, eiendomsutvikling eller arkitektur. Mye av det vi skal bidra med har også en økonomisk og kommersiell betydning. Utviklingsavdelingen skal vise vei og vi må derfor ha en strategisk innretning i det vi gjør – vi må se muligheter og jobbe målrettet slik at vi kan levere og gå videre til neste prosjekt.

Vi tilbyr spennende utfordringer i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø, og gode muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom blant annet deltakelse på kurs, seminarer og lignende. I tillegg har vi gode pensjons- og forsikringsordninger samt fleksitidsordning. Arbeidssted er Christian kroghs gate 16, 0186 Oslo.

Her er noen av de mest sentrale oppgavene vi byr på:

 • Dere får ansvar for oppfølging av EBYs oppgaver i noen av de mest sentrale transformasjons- og utviklingsområdene i Oslo. Dette innebærer bl.a. å delta i arbeidsgrupper og å bidra inn i Plan- og bygningsetatens utarbeidelse av overordnede planer (områdereguleringsplaner, VPOR o.l).
 • Dere skal bistå ved utarbeidelse av usikkerhetsanalyser, finansieringsplaner og gjennomføringsmodeller, samt koordinere kommunale etater og grunneiere.
 • Dere vil delta og lede tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid.
 • Dere vil bidra inn i arbeidet med å ivareta kommunens interesser ved aktiv utøvelse av grunneierrollen. Det betyr at du vil være med på å påvirke fremtidig bruk av arealressursene og bidra til utvikling av byens eiendomsportefølje for å sikre fremtidige kommunale arealbehov.

Vi vil gjerne at dere også deltar i forhandlinger om utbyggingsavtaler

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning, minimum masternivå innen relevante fagfelt:
   • Arealplanlegger
   • By- og regionplanlegging
   • Eiendomsutvikling
   • Arkitektur
   • Fysisk planlegging eller tilsvarende
   • Meget god norskspråklig fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

Erfaring

 • Minimum fem års erfaring fra relevant offentlig og/eller privat virksomhet

Vi er spesielt interessert i deg som

   • har erfaring og kunnskap om fysisk planlegging
   • arbeider med oppgaver knyttet til by- og eiendomsutvikling
   • har erfaring med overordnet planlegging, prosjektledelse og forhandlinger
   • Innsikt om finansiering og gjennomføring av byutvikling
   • God innsikt i plan- og bygningsloven

Vi tilbyr

 • Stillingskategori er avhengig av søkers kvalifikasjoner. Fast stilling som overingeniør, lønnstrinn 49 – 58 (kr 644 700 – 769 300 per år)
 • For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Faglige utfordringer i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt fleksitidsordning
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom blant annet deltakelse på kurs, seminarer og lignende.

Gode velferdstilbud med blant annet eget bedriftsidrettslag og treningsmuligheter i våre lokaler

Eiendoms og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for utvikling av byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal i de kommende årene utvikles.

Om arbeidsgiveren

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for utvikling av byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal i de kommende årene utvikles. Etaten er bl.a. involvert i utviklingen av Fjordbyen, Ensjø, Økern, Hovinbyen og Groruddalen. Etaten forvalter en betydelig bygningsmasse samt ubebygd grunn. Vi er 130 ansatte som holder til i Christian Krohgs gate ved Akerselva.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Eiendoms- og byfornyelsesetatens lokaler er universelt utformet.

Les mer: https://eiendoms-og-byfornyelsesetaten.oslo.kommune.no

Vi ber om at alle søkere legger ved kopi av vitnemål og attester i søknaden.