diagnostica North Consultants

Diagnostica AS (etbl. 1983) er en norsk produsent av PC-basert spirometri, EKG og 24-timers blodtrykk. Vi var den første leverandøren i Norge som leverte enkle spirometer for bruk på legekontor når dette ble utviklet tidlig på 80-tallet. I 1994 lanserte vi den første versjon av SPIRARE, et spirometri-program som raskt ble populært og fikk stor utbredelse i Skandinavia. I senere tid utvidet vi med EKG og 24-timers blodtrykkmåler, og dermed tok vi skrittet til å levere et fullverdig PC-basert kardiovaskulært system. Design, utvikling, support og service drives fra vårt hovedkontor i Oslo. Les mer: https://www.spirare.com/

CTO – Utviklingssjef

 • Lede utviklingsavdelingen og flytte dagens PC-baserte løsning til skybasert plattform
 • Rekruttere og utvikle teamet for nye oppgaver
 • Utvikle parallelt med løpende drift
 • Sikre at selskapet oppnår både tekniske og kommersielle mål

Vi søker etter en dyktig, initiativrik og engasjert Teknisk Sjef / CTO, som skal lede og bidra til utvikling av framtidens spirerings-programmer fra Diagnostica. Du får ansvar for sammensetning og konfigurasjon av interne verktøy, lede utviklingen ved å sikre at vi får ombord riktige ressurser som under din ledelse når vår neste milepæl – skybasert plattform. Du skal lede et nytt, og fantastisk spennende skybasert plattform prosjekt, som vil har stor menneskelig og samfunnsmessig verdi. Skybasert diagnostisering står sentralt innen helse.

Du må kombinere høy teknisk forståelse med kommersielle mål. Selskapet fikk nye midler fra investorer i 2021 og vi er derfor klare til å satse for videre vekst. Vår nye kollega skal sikre løpende drift, «business as usual», parallelt med målrettet utvikling av ny teknisk løsning. Som leder må du derfor sikre best mulig effektivitet i hvordan bedriften fungerer som helhet.

Vi kan tilby en svært spennende og viktig jobb med varierte arbeidsoppgaver. Du får ansvar for gjennomføring og utarbeidelse av planer for utvikling, vedlikehold og drift av selskapets tekniske prosjekter – både til intern og ekstern bruk. Som leder og faglig ressurs skal du og ditt team etablere metodikk for utvikling, vedlikehold og driftsarbeid. Teknisk avdeling må løpende tilpasse drift etter selskapets behov og sikre dokumentasjon. Effektiv ledelse og drift er viktige stikkord for vår nye CTO.

Du bør ha kjennskap til MDR, Medical Device Regulatory, slik at utvikling skjer i samråd med eksisterende og nye juridiske krav til medisinsk teknisk utstyr.

ARBEIDSOPPGAVER / Dette kommer i tillegg til de oppgaver nevnt over:

 • Del av ledergruppen
 • Sikre og lede utvikling av skybasert plattform
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Faglig leder og støttespiller
 • Prosjektleder

KVALIFIKASJONER, vi ser etter deg som har

 • Høy teknisk kompetanse innenfor sky-løsninger og teknologi
 • Du har erfaring som CTO og utviklingsansvarlig fra liknende teknologioppgaver
 • Ledererfaring av høyt kvalifiserte spesialister
 • Analytisk evne over snitt anses som viktig for rollen som CTO
 • Kjennskap til grunnleggende språk og programmer innen IT og være i stand
  til å samhandle med eksperter som har dybdekunnskap

OM DEG SOM PERSON / Personlig egnethet blir tillagt vurderingsgrunnlaget

 • Initiativrik, setter fart og sørger for gjennomføring iht planer og forventninger
 • Opptatt av kvalitet og gode resultater
 • Du er kreativ og trives med komplekse problemstillinger
 • Relasjonsbygger, vi er et lag som jobber sammen om felles oppgaver
 • Liker å dele av din kompetanse og erfaring
 • Du oppfattes som tydelig og faglig relevant
 • Å holde seg oppdatert faller deg helt naturlig
 • Kommunikasjon, bli forstått og være presis er viktig for rollen på norsk og engelsk

VI TILBYR

 • Selvstendige, utfordrende oppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Eierskapsløsniniger kan vurderes for rett person
 • Utvikle meningsfulle og samfunnskritiske produkter og løsninger

Produktfilosofi

Diagnostica designer og utvikler digitale diagnostiske systemer som er arbeidsbesparende og kan integreres med elektroniske pasientjournalsystemer. Systemene kan enkelt tilpasses små og store nettverk, nettverksinstallasjon, og installasjon i onlinemiljø, Citrix eller VPN-løsninger og sky. Diagnostica jobber med strategiske partnere for å sikre at kundene får en komplett, veltestet og høykvalitets diagnostisk løsning. Diagnostica yter support for sine produkter gjennom partnere til akuttmottak, offshore-sektor, sykehus, bedriftshelsetjenester og allmennpraksiser.

Kvalitetskontroll: Diagnosticas utviklingsprosess er veldokumentert, og er i overens- stemmelse med gjeldende kvalitetsstandarder innen vårt driftsområde.

Kontaktperson: Lead Recruiter Cato Svendsen

Telefon: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com
Stillingen også utlyst på: www.north-consultants.com/vacant jobs