EBY Byggteknisk seksjon

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), er Oslo kommunes grunneier og en aktiv pådriver for utvikling av byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal i de kommende årene utvikles. Vårt mantra er at Oslo skal være et godt sted å bo. Derfor jobber vi for en variert og bærekraftig vekst i hovedstaden gjennom utvikling, gjennomføre miljøtiltak, forvaltning av eiendom samt vedlikehold og rehabilitering.

BYGGINGENIØR

Med ansvar for komplekse prosjekter knyttet til vedlikehold og rehabilitering

Byggteknisk seksjon, del av eiendomsavdelingen, søker dyktig, faglig sterk og genuint engasjert byggingeniør. Som vår nye kollega vil du få ansvar med å gjennomføre vedlikeholdstiltak og rehabilitering innenfor gitte tidsfrister, kvalitetsnivå og økonomiske rammer. Stillingen skal bidra med faglig kompetanse og rådgivning for å sikre optimale løsninger. Har du erfaring fra eiendomsbransjen eller bygge- og anleggsbransjen, og har lyst til å jobbe med spennende rehabiliteringsprosjekter så ta kontakt med oss. Bygningsmassen er svært variert og består av både kulturbygg, næringsbygg og boliger. Flere av eiendommene er verneverdige og står listeført hos Byantikvaren. Her kan du se mer hva etaten jobber med: www.oslo.kommune.no/byutvikling

I byggteknisk seksjon jobber vi tett med felles oppgaver i nært samarbeid med oppdragsgiver og leverandører. I tillegg til løpende prosjekter vil du også få ansvar for ad-hoc oppgaver. Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom ulike fag som økonomi og jus, samt tidsfrister og politiske forhold. Du må trives med kompleksitet og å være opptatt av å finne gode helhetlige løsninger. Det forutsetter at du har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.

Du blir en del av et faglig sterkt miljø, de fleste med høy utdannelse, og det er mange spennende og viktige prosjekter som står foran oss. Vi håper du vil være med. Oslos arkitektur skal bidra til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Vi skal legge til rette for en attraktiv, grønn og klimavennlig byutvikling med nyskapende, utfordrende bygge- og vedlikeholdsprosjekter.

Dine arbeidsoppgaver

Som byggingeniør skal du vurdere tilstanden på bygninger og bygningsdeler, utarbeide vedlikeholdstiltak i henhold til budsjett og følge opp disse. Du skal planlegge og prosjektere løsninger for anbudskonkurranser, ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Stillingen har ansvar for prosjekt- og byggelederrollen i utførelsesfasen, samt ivareta intern rådgiverfunksjon og selvstendig saksbehandling.

Kvalifikasjoner, vi ser etter deg som har

Minimum bachelor, mastergrad eller tilsvarende innenfor emner som,
engineering, eiendomsforvaltning, bygg & anlegg, industriell økonomi,
konstruksjonsteknikk, fag relatert til rehabilitering, materialteknologi og miljø
Minimum 3 års relevant erfaring med lignende arbeid og kompleksitet
• Det er ønskelig med kjennskap til eller erfaring med offentlig forvaltning
• Tilstrekkelig erfaring med prosjektarbeid og oppfølging, gjerne kompetanse på
områder som brann, vedlikehold av vernede bygninger, energi og miljø
• Kjennskap til tegneprogrammer som Revit og/eller AutoCad
Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, du kommuniserer på
en klar, presis og strukturert måte
• Har et godt blikk for økonomi og konsekvensutredninger
• Førerkort klasse B er en fordel

Om deg som person

• Trives med kompleksitet
• Du er godt organisert og har overblikk over dine oppgaver
• Er fleksibel og kan håndtere endring og korte tidsfrister
• Du må kunne forholde deg til en bredde av ulike fagmiljøer med varierte krav
• Å skape gode relasjoner er helt avgjørende i rollen som byggingeniør

Vi tilbyr

Fast jobb i en spennende seksjon med viktige oppgaver
• Faglige utfordringer, spennende og sentral lederstilling i et tverrfaglig og trivelig
arbeidsmiljø med høy delingskultur.
• Gode kolleger og med mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom blant
annet deltakelse på kurs, seminarer og lignende
• Arbeidssted: Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo

Konkurransedyktige betingelser:

  • Stillingskategori er avhengig av søkers kvalifikasjoner. Fast stilling som byggingeniør lønnes som spesialingeniør har lønnstrinn 42 – 51 (kr 570.000 – kr 674.900) eller overingeniør lønnstrinn 49 – 60 (kr 650.600 – 807.700)
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger, det trekkes ikke 2% av din lønn til pensjonsinnskudd. Dette dekkes av arbeidsgiver.
  • Fleksitidsordning
  • Gode velferdstilbud med blant annet eget bedriftsidrettslag og
    treningsmuligheter i våre lokaler

Om arbeidsgiveren

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for utvikling av byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal i de kommende årene utvikles. Etaten er bl.a. involvert i utviklingen av Fjordbyen, Ensjø, Økern, Hovinbyen og Groruddalen. Etaten forvalter en betydelig bygningsmasse samt ubebygd grunn. Vi er ca 150 ansatte som holder til i Christian Krohgs gate ved Akerselva.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos uansett alder, funkjsonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknadsfrist: 8. august 2021

CV og søknad leveres via:

Link til ledige stillinger Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Webcruiter-ID: 4408523143
Søknad merkes: 4408523143
Vitnemål og attester må vedlegges søknaden.

  • Dersom du har utdanning fra utlandet ber vi om at det legges ved dokumentasjon på at denne er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjent.

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen
Telefon: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com
Stillingen også utlyst på: www.north-consultants.com

• Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av rollen avtales med
Seksjonsleder Trond Kristian Skjolden:
E-post: trond.kristian.skjolden@eby.oslo.kommune.no