Oslo ledig stilling North Consultants

Innkrevingsetaten (INE) er en kommunal etat med rundt 70 ansatte organisert under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune. Våre hovedoppgaver er fastsetting og utskriving av eiendomsskatt, fakturering og innkreving for Oslo kommune samt inkasso på vegne av kommunens virksomheter. Innkrevingsetaten het tidligere Kemnerkontoret.

Navnet ble endret 1. november 2020 etter at Skatteetaten tok over skatteoppkreveroppgavene fra kommunene. Vi er opptatt av å utvikle gode, digitale løsninger med brukerne i fokus. Vår virksomhet har et sterkt fagmiljø med blikk for oppgaveløsning i fellesskap og kompetansedeling på tvers – noe som stimulerer til godt, utviklende og inspirerende arbeidsmiljø.

Fagleder digitalisering og systemdrift

 • Del av et engasjert og kompetent miljø med fokus på modernisering
 • Støtte fagavdeling i digital tjenesteutvikling
 • Prosessledelse i utrulling ulike fagsystemer og digitaliseringsprosjekter
 • Delta og videreutvikle deg selv innen digitalisering og forvaltning
 • Hovedoppgaver å ivareta og sikre stabil drift
 • Systemanskaffelser og leverandørstyring
 • Pådriver kontinuerlig forbedringsarbeid

INE har i dag lokal drift av egne fagsystemer, basert på bruk av virtuelle servere. Lokal drift vil gradvis fases ut til skyen eller kommunens sentrale driftsleverandør. Vi skal videreutvikle oss til en moderne og framtidsrettet virksomhet, der IT og digitalisering vil ha en sentral rolle.

Som Fagleder digitalisering og systemdrift i Innkrevingsetaten (INE) vil du få mulighet til å bidra og videreutvikle deg innen digitaliseringsarbeid, leverandørstyring og forvalting av virksomhets- arkitektur. Vi er et lite, men kompetent fagmiljø i en virksomhet med fokus på modernisering. Du vil i din daglige jobb støtte fagavdelingene i digital tjenesteutvikling samt ha prosessledelse knyttet til utrulling av ulike fagsystemer og digitaliseringsprosesser. Hovedfokus er å sikre stabil drift og prosessledelse av utviklingsprosjekter. Vi ser derfor etter deg som er engasjert i digitalisering, moderne driftsløsninger, trives i skjæringspunktet mellom menneske og teknologi. Du liker å sikre fremdrift, lede, følge opp og sluttføre prosesser. Du har tydelige kommunikasjonsevner.

Innkrevingsetaten INE jobber mot migrering av systemporteføljen over til skyen og digitalisering av arbeidsprosessene våre, samtidig med at virksomhetens systemer og løsninger sikres stabil drift, bl.a. gjennom profesjonell styring av leveranser og ivaretakelse av eget driftsmiljø. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med våre kompetente fagmiljøer.

 • IT-avdelingen består i dag av fire personer og en lærling, og ivaretar helpdesk for ca 70 brukere, stabil drift og digitalisering bl.a. gjennom bruk av roboter og integrering av fagsystemene.

Kvalifikasjoner, utdanning og erfaring

 • Master eller bachelor innen relevant fagområder
 • Relevant erfaring fra stabil IT drift kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra prosessledelse og/eller prosjektledelse er viktig
 • Erfaring med å ivareta struktur og dokumentasjon av prosesser
 • Fordel med erfaring fra arkitektur
 • Personlig egnethet vektlegges

Om deg som person

 • Du trives med å lede, følge opp og sluttføre prosesser
 • Demonstrerer ekspertise innen eget fagfelt, og er opptatt av faglig utvikling
 • Du er konstruktiv i samarbeid, og er opptatt av kompetansedeling
 • Er metodisk og systematisk i din tilnærming
 • God prosessforståelse og evne til helhetlig og langsiktig planlegging
 • Du jobber strukturert og systematisk med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Nye og moderne lokaler sentralt ved Nydalen t-bane
 • Sertifisert Sykkelvennlig arbeidsplass
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Subsidiert kantine
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Lønn og betingelser: Stillingstittel Fagleder digitalisering og systemdrift med lønnstrinn 58 – 64 (årslønn kr 769 300 – 864 900). Lønnsplasseringen er avhengig av erfaring og kompetanse.

Kontaktperson:

Lead Recruiter: Cato Svendsen
Tlf: 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av stillingen avtales med Avdelingsdirektør Øystein Hillestad