Seksjonsleder kjøp, salg og utvikling forBoligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Vi har over 11 000 boliger, og det bor mer enn 25 000 mennesker hos oss. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Vi har boliger i alle bydeler, og de ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg.

Boligbygg skal i tiden fremover skaffe flere boliger for utleie og skal gjennom vår eiendomsforvaltning bidra til å nå Oslo kommunes klima- og miljømål. Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Boligbygg Oslo inngår i kommunens strategi: Les mer

Seksjonsleder

kjøp, salg og utvikling

 • Lede utvikling av Boligbyggs portefølje iht strategi og planer
 • Utadrettet markedsarbeid og kontakt med eiendomsbransjen
 • Lede og utvikle seksjonen og medarbeidere og sikre god samhandling
 • Økonomi, og budsjettstyring i tråd med fullmakter
 • Søknadsfrist 10 januar 2022

Vi søker etter en handlekraftig, strukturert og samarbeidsorientert seksjonsleder til å lede de viktige oppgavene Boligbygg står overfor. Rollen innebærer at du har gode kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende forretningsforståelse, samt etisk bevissthet og god evne til etisk refleksjon. Seksjonen består i dag av fire kompetente medarbeidere, og vi ser etter en lagspiller som evner å lede og styrke dette teamet.

Stillingen innebærer en del utadrettet markedsarbeid, tett kontakt med eiendomsbransjen samt utstrakt kontakt med andre kommunale virksomheter. For å lykkes i stillingen må du være en relasjonsbygger med gjennomføringsevne. Vi søker deg som motiveres av viktig samfunnsmessig oppgaver i kombinasjon med et tydelig forretningsmessig oppdrag. Du trives i lederrollen og forstår verdien av god samhandling for å oppnå mål. Du er strategisk anlagt, har god erfaring fra eiendomsbransjen og håndtering av transaksjoner. Du er en god relasjonsbygger, trives med forhandlinger, økonomiske vurderinger og boligmarkedet. Seksjon for kjøp, salg og utvikling er en del av avdeling for porteføljeutvikling i Boligbygg Oslo KF, og har ansvar for å fremskaffe, utvikle og avhende boliger.

Behovet for nye og tilpassede boliger er stort, og dette gjenspeiles i budsjetter og planer. For 2021 var rammene for fremskaffelse i overkant av 600 MNOK, og for salg i overkant av 160 MNOK. Seksjonens virkeområde er hele tiden under utvikling, og seksjonsleder har en nøkkelrolle i dette. Stillingen tilbyr gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Den har et stort budsjett- og resultatansvar, og rapporterer til direktør avdeling porteføljeutvikling. Vi kan tilby en svært spennende og viktig jobb med varierte arbeidsoppgaver.

ARBEIDSOPPGAVER / Dette kommer i tillegg til de oppgaver nevnt over:

 • Fremskaffe, avhende og utvikle boliger i tråd med behov, planer og budsjetter.
 • Lede og utvikle seksjonen og medarbeiderne. Sikre god samhandling internt og eksternt.
 • Påse god etterlevelse og nødvendig utvikling av prosedyrer, rutiner og strategier
 • Ivareta krav til dokumentasjon og arkivering
 • Økonomi- og budsjettstyring i tråd med fullmakter og budsjetter sakt rapportering
 • Oversikt og kontakt med sentrale aktører i eiendomsbransjen
 • Nye oppgaver som seksjonen pålegges

KVALIFIKASJONER, vi ser etter deg som har

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis jus eller økonomi. Annen utdanning på samme nivå innen andre eiendomsrettede fag kan komme i betraktning
 • Erfaring fra eiendomsmarkedet, gjerne med håndtering av transaksjoner
 • Dokumentert erfaring med juridiske og/eller forretningsmessige eiendomsforhold
 • Erfaring med kvalitets- og kontrollarbeider, inkludert behandling av data og arkivering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, herunder erfaring med utarbeidelse av saksfremlegg for ledelse og styre
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring fra tilsvarende virksomhet, offentlig forvaltning og/eller fagområde er ønskelig
 • Erfaring fra styreverv og/eller eierrepresentasjon i eiendomsselskaper er en fordel

OM DEG SOM PERSON / Personlig egnethet blir tillagt vurderingsgrunnlaget

 • Evne til å motivere og inspirere
 • God forretningsforståelse, nytenkende
 • Initiativ og gjennomføringsevne. Kvalitetsbevisst
 • Høy etisk bevissthet og god evne til etisk refleksjon
 • Evne til å utfordre omgivelser og rammebetingelser på en faktabasert og konstruktiv måte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

VI TILBYR

 • Fleksibel arbeidstid og fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En meningsfylt og samfunnsnyttig jobb
 • Lønn etter avtale
 • Treningsrom med garderober
 • Arbeidsplass sentralt plassert nær Nationaltheatret stasjon
 • Et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø med mulighet for læring og personlig utvikling

SØKNADSFRIST: Mandag 10. januar 2022

CV og søknad leveres via

 • Se ledige stillinger Boligbygg Oslo KF, scroll ned på siden
 • Webcruiter-ID: 4460164909
 • Søknad merkes: 4460164909
 • Vitnemål og attester må vedlegges søknaden.
  • Dersom du har utdanning fra utlandet ber vi om at det legges ved dokumentasjon på at denne er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjent.

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen
Telefon: 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com
Stillingen også utlyst på: www.north-consultants.com/vacant jobs

Ta gjerne kontakt med Boligbygg Oslo KF ved direktør avdeling porteføljeutvikling Mads Valen-Sendstad, tlf. 41224100, dersom du har spørsmål om stillingen.

Om arbeidsgiveren

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har ansvar for forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold av over 10 000 boliger. Det bor omlag 25 000 personer i våre boliger. Foretaket har en balanse på ca. 7 mrd. kroner og har 100 ansatte. Det pågår for tiden betydelig aktivitet innen eiendomsutvikling med et stort antall planlagte prosjekter.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.