Nordland fylkeskommune North Consultants

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, Nordland fagskole, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder. Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen.

Fylkeskommunen jobber for å utvikle gode og spennende jobber for innbyggerne og vi samarbeider nært med næringsliv, kommuner og organisasjoner om dette. Fylkeskommunen skal være en inkluderende, utviklende og spennende arbeidsplass. Riktig og god kompetanse skal sikre fylkeskommunen kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og utvikling.

Rådgiver HR – Personalsaker
og omstilling

 • Nordland fylkeskommune – Finans og organisasjon
 • Rapporterer til leder HR-utvikling
 • Bli del av HR seksjon med 15 dyktige kolleger
 • Delta i omstillingsprosesser
 • Håndtere personalsaker
 • Utvikle og gjennomføre lederutvikling
 • Rådgivning i hele fylkeskommunen
 • Arbeidssted Bodø

HR seksjonen består av to faggrupper; HR-lønn og HR-utvikling. Stillingen er en del av HR-utvikling, som jobber med strategisk HR, omstilling, utvikling av ledere og medarbeidere. Dine nye kollegaer er en humørfylt og trivelig gjeng og har som mål å bidra til å skape en inkluderende og attraktiv fylkeskommune. Vi samarbeider godt med tillitsvalgte og vernetjenesten. God medbestemmelse og gode medvirkningsprosesser er viktig for et godt arbeidsmiljø og gode tjenester.

HR-utvikling har en distribuert organisering som innebærer at du vil få kollegaer som har kontor i Narvik og Mo i Rana. Dette fungerer godt fordi vi har fokus på digital samhandling, jobbe smart og vi er ikke redd for å utfordre oss selv på å ta i bruk ny teknologi. Vi har også en digital medarbeider, vår HR-chatbot, som er med på å svare på spørsmål som ledere og medarbeidere har innenfor HR.

Vi søker deg som er motivert for å jobbe med personalsaker, har bred erfaring innenfor fagfeltet og juridisk kompetanse. Du vil få muligheten til å bidra på et spennende, dynamisk og aktuelt område. Du vil jobbe med prinsipielle juridiske spørsmål, bistå med god personalforvaltning samt være veileder i konflikter og varslingssaker. Rollen krever at du trives med å jobbe selvstendig samt involvere og samarbeide med andre med å løse oppgavene. Rollen krever gode kommunikasjonsferdigheter, er trygg på deg selv og ditt fag.

Kvalifikasjoner, utdanning og erfaring

 • Gjerne master innen relevant fag, HR, ledelse, sosiologi, rettsvitenskap, organisasjonspsykologi m.m.
 • Relevant arbeidserfaring med HR og håndtering av personalsaker kan kompensere for krav om masterutdanning
 • Videreutdanning eller kurs innen HR er en fordel
 • Kjennskap til arbeidsmiljøloven og kunnskap om relevant lov og avtaleverk
 • Erfaring fra håndtering av personalsaker eller konflikter, enten som leder, rådgiver eller tillitsvalgt
 • Erfaring med å holde kurs og opplæring er en fordel
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring og/eller har deltatt i prosjekter
 • Personlig egnethet vektlegges

Om deg som person

 • Du jobber strukturert og systematisk med stor arbeidskapasitet
 • Kommunikasjon i alle faser av jobben krever tydelighet og presisjon
 • Selvstendig, liker å samarbeide og sikre gode prosesser
 • Analytisk, nysgjerrig og strukturert – god til å gjennomføre
 • Trives med endring, løsningsorientert, søker nye måter å jobbe smartere på
 • Opptatt av kvalitet, gode verdier og er trygg i rolleforståelsen

Vi tilbyr

En spennende og meningsfull jobb og gode utviklingsmuligheter. Vår nye kollega får reelle muligheter til å påvirke både til HR-seksjonen men også mot enkeltindivider. Du blir del av en raus organisasjonskultur og et utviklende arbeidsmiljø.

 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Søknadsfrist: 18 april 2022

CV og søknad leveres via:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. Offentlighets- lova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen

Telefon: 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com
Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av stillingen avtales med Leder HR- utvikling Guri Nestvold.