Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Vi har over 11 000 boliger, og det bor mer enn 25 000 mennesker hos oss. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Vi har boliger i alle bydeler, og de ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg.

I tillegg til å forvalte eksisterende boligmassen, skal vi derfor investere rundt to milliarder kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av boligporteføljen de nærmeste årene.

FAGANSVARLIG PROSJEKT

 • Støtte prosjektleder i faglige spørsmål og diskusjoner
 • Du skal bidra til erfaringsoverføring og forbedre Boligbygg o Regelmessige kvalitetskontroller i prosjekter
 • Støtte opplæring av nye prosjektledere
 • Ansvar for utvikling og bruk av kvalitetssystem i Prosjekt

Se mer om vårt Future Built prosjekt på Grünerløkka

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/sofienberggata-7-futurebuilt- prosjekt-pa-grunerlokka/#gref

Vår nye Fagansvarlig til Prosjektavdelingen har solid kompetanse og erfaring i ledelse av byggeprosjekter. Du har deltatt i en rekke ulike byggeprosjekter som har gitt deg bredde og dybde til å kunne gi gode faglie råd. Hvorfor brobygger er et viktig stikkord for rollen, er fordi din kompetanse og erfaring må oopplevers viktig for andre. Dem du skal bistå og samarbeide med, må ha tillit til deg. Du trives med å dele av dine kompetanser og erfaringer.

Boligbygg Oslo KF har et viktig samfunnsoppdrag med å sikre boliger med god kvalitet. Vi har 11.000 boliger som skal rehabiliteres og i tillegg må vi øke kapasiteten. Prosjektseksjonen i Boligbygg Oslo KF har et høyt aktivitetsnivå og består av dykitge spesialister, som leder byggeprosjekter av stor variasjon. Hver prosjektleder kan ha ansvar for 1 – 6 prosjekter av ulike kompleksitet og størrelse. Vi gjennomfører i dag 30-50 prosjekter pr år, som omfatter både rehabiliteringer, ombygginger og oppgraderinger. Prosjektene ligger hovedsakelig i størrelsesorden mellom 25 og 150 millioner kroner. Du blir en del av et aktivt og faglig sterkt prosjektmiljø, og vi har et solid og tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.

Fagansvarig jobber tett med blant annet våre dyktige tekniske forvaltere, i tillegg til jurister, anskaffelsesrådgivere og controllere. Du vil jobbe med eksterne samarbeidspartnere, leverandører, og får en viktig rolle som koordinator mellom de ulike aktørene.

Arbeidsoppgaver

I tillegg til oppgaver nevnt over skal du også jobbe med:

 • Bistå med risikovurdering/usikkerhetsanalyse i prosjekt
 • Plan for faglig utvikling for seksjonen/medarbeidere i samarbeid med prosjektsjef
 • Gjennomføre befaringer på byggeplass ved behov
 • Lede egne prosjekter, dersom kapasiteten tillater det

Boligbygg er i utvikling, både når det gjelder effektivitet og kompetanseheving. Fremover vil vi blant annet ha fokus på utvikling av egen eiendomsportefølje, og vår nye fagansvarlige vil spille en nøkkelrolle i dette arbeidet Som fagansvarlig for prosjekt vil du samarbeide tett med pro- sjektsjef og ledergruppen i Eiendomsavdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole/universitetsutdanning.
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kjennskap til Plan- og bygningsloven, Byggherreforskriften, kontraktstandarder
 • Kompetanse i økonomi-, fremdrifts- og usikkerhetsstyring i byggeprosjekt
 • Solid erfaring fra gjennomføring og prosjektledelse av større og komplekse prosjekter
 • Forståelse for og erfaring med ulike entrepriseformer og kontraktstrategi
 • Ønskelig med erfaring fra prosjekteringsledelse
 • Erfaring med boligbygging og utvikling/rehabilitering av boligeiendom er en fordel
 • Erfaring med utarbeidelse og oppfølging av styringssystemer er en fordel
 • Kompetanse i digitalisering og miljøforhold i byggeprosjekt er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Om deg som person

 • Ser og søker muligheter for utvikling
 • Analytisk anlagt, du setter deg raskt inn i komplekse faglig temaer P
 • lanmessig, strukturert og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og konstruktiv

Vi tilbyr

 • Selvstendige, utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende miljø
 • Fleksibel arbeidstid og fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale, i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Arbeidsplass sentralt plassert nær Nationaltheatret stasjon
 • Treningsrom med garderober, og bedriftsidrett

For nærmere opplysninger kontakt fungerende avdelingsdirektør:
Camilla Angell Stray Pedersen på mobil 990 40 099. Vi ser frem til å høre fra deg.

Søknadsfrist: 13 februar 2023

CV og søknad leveres via:

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen i North Consultants
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Om arbeidsgiveren

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har ansvar for forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold av over 10 000 boliger. Det bor omlag 25 000 personer i våre boliger. Foretaket har en balanse på ca. 7 mrd. kroner og har 100 ansatte. Det pågår for tiden betydelig aktivitet innen eiendomsutvikling med et stort antall planlagte prosjekter.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.