Fagsystemavdelingen i Helseetaten har ansvar for anskaffelse, videreutvikling og forvaltning av IKT-systemene innenfor tjenesteområdene barnevern, sosial, pleie- og omsorg, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, legevakt, tannhelse, barnehage, bolig, flyktning- og integreringsarbeid. Oslo kommune satser på digitalisering av tjenester for innbyggere og ansatte og har fokus på velferdsteknologi, informasjonssikkerhet, helhetlige løsninger, informasjonsflyt og deling av in- formasjon mellom aktører på helseområdet. Ny Storbylegevakt står sentralt i kommunens satsning på helse.

Teknisk applikasjonsforvalter Legevaktsystemer

 • Teknisk støtte for forvaltningsteamet rundt eksisterende og nye løsninger for Storbylegevakt
 • Følge opp og sammen med leverandører og forvaltningsteamet bidra til at systemer og IT- løsninger fungerer og er gjenstand for trygg forvaltning
 • API management og forvaltning av integrasjonsløsninger
 • Søknadsfrist er 26. februar 2023

Vi søker etter en allsidig teknisk applikasjonsforvalter som kan forvalte systemer og IKT-løsninger på en helhetlig og trygg måte, og i samarbeid med de øvrige forvalterne i teamet, eksterne leverandører og i tett samarbeid med Storbylegevaktens ansatte.

 • Ønsker du å være med i et forvaltningsteam for legevaktens systemer og IT- løsninger i ny Storbylegevakt?
 • Trives du med å jobbe tverrfaglig og helhetlig og liker du å jobbe med å skape struktur, utvikling og forbedring?
 • Da bør du ta kontakt for en samtale
 • Cato Svendsen M: 971 145 06 / E: cato@north-consultants.com

Som Teknisk Applikasjonsforvalter får du en sentral rolle i teknisk forvaltning av eksisterende løsninger som CGM Vision og delta i utvikling av nye prosjekter og forvaltning av nye teknologiske løsninger og tjenester som medisinsk teknisk utstyr, triage- og køsystem og videokonsultasjonsløsning. CGM Vision bruker en Oracle database med applikasjonen på Citrix-løsning. Systemet har integrasjoner mot MS Azure, helsenettet m.flere. Produktområdene omfatter IT-løsninger for legevakt, legevaktsentral, sosial ambulant akutt tjeneste, overgrepsmottak, KAD/ØHD m.fl.

Systemporteføljen består både av hyllevaresystemer i internt driftsmiljø, skyløsninger samt koblinger til felles plattformer for informasjonsdeling.

Etablering av Storbylegevakt har stor strategisk betydning for Oslo kommunes satsning på gode helsetjenester til innbyggerne. Vi samarbeider tett med klinisk personale, prosjekt Storbylegevakt, Utviklings – og kompetanseetaten, IKT- seksjonen i Helseetaten og Oslo kommunes digitaliseringsetat Origo. For å sikre dette, er det må det på plass en rekke ulike digitale løsninger som skal samvirke med eksisterende systemer og løsninger i et felles digitalt økosystem med en felles informasjonsstruktur.

Arbeidsoppgaver – i tillegg til det som er nevnt i headingen

 • Ha oversikt over teknisk oppsett, integrasjoner og driftsmiljø rundt Storbylegevaktens systemer og IT løsninger
 • Utarbeide, oppdatere og vedlikeholde dokumentasjonen av systemer, teknisk utstyr, teknis- ke installasjoner og infrastruktur i tett samarbeid med IKT HEL og driftsleverandører
 • Lede og gjennomføre test, kvalitetssikring og implementering av nye løsninger, versjoner, funksjonalitet og integrasjoner.
 • Utarbeide, oppdatere og vedlikeholde dokumentasjonen av systemer og IT- løsninger
 • Bidra i uthenting av styringsdata
 • Problemhåndtering i 2. og 3. linjesupport for Storbylegevaktens systemer.
 • Bidra til at sikkerheten i løsningene er i henhold til anerkjente standarder for informasjons- sikkerhet og personvern
 • Koordinere aktiviteter mellom leverandører og interne og eksterne aktører
 • Bidra til gode samhandlingsrutiner

Kvalifikasjoner

 • Universitets/høyskoleutdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innenfor IKT-fag.
 • Dokumentert realkompetanse innenfor IKT-området kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Realkompetanse innen applikasjonsdrift, drift av tekniske installasjoner, forvaltning og vi- dereutvikling av I
 • KT- løsninger, gjerne innenfor helseområdet
 • Realkompetanse innenfor utarbeidelse av API’er og API-management
 • Erfaring fra test – og feilsøkingsarbeid
 • Kunnskap og erfaring med uttrekk fra databaser
 • Erfaring fra dokumentasjonsarbeid
 • Erfaring med å jobbe tett på forretningen og tjenestene løsningene understøtter
 • Erfaring innen forvaltning av helsesystemer; Helse- og omsorgssektoren i Oslo kommune; Normen og informasjonssikkerhet vil telle positivt
 • Arbeidsspråk er norsk, gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er derfor en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å håndtere flere ulike oppgaver samtidig
 • Evne til å få oversikt i komplekse situasjoner
 • Du er resultatorientert, og får ting gjort.
 • Evne til å kommunisere med både teknisk personell, beslutningstakere og brukere
 • Tidligere resultater må kunne dokumenteres
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Bruksvilkår Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Vi tilbyr

 • En mulighet til å jobbe i en av Norges største og mest sammensatte organisasjoner, med å bidra til endringsreisen i helse- og omsorgssektoren i Oslo med:
 • Sentral beliggenhet og med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter.
 • Gode utviklingsmuligheter og muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Et trivelig arbeidsmiljø med mulighet for å delta på sosiale sammenkomster og i etatens idrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for hjemmekontor etter avtale
 • Gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring. Oslo kommune betaler hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 • Lønn etter avtale, avhengig av erfaring og kompetanse

Søknadsfrist: 26. februar 2023

CV og søknad leveres via:

Webcruiter-ID: 4607974287

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen i North Consultants
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Kjenner du lysten til å bidra i dette viktige arbeidet og få en utfordrende og spennende hverdag? Da håper vi du søker! Det hjelper oss veldig om du spesifiserer i søknaden hvilke av opp- gavene din kompetanse treffer, hvordan du oppfyller kvalifikasjonskravene i utlysningen og hvorfor du ønsker deg denne jobben.

Om arbeidsgiveren

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenes- ter og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsyste- mer på helse- og omsorgsområdet. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasi- enter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten.