Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Fagsystemavdelingens rolle er å være brobygger mellom fag, behov og IKT-løsninger. Fagsystemavdelingen er svært tverrfaglig og består blant annet av løsningsarkitekter, leger, sosionomer, tjenestedesignere, barnevernspedagoger, statsvitere, sykepleiere, matematikere, organisasjonsutviklere og systemutviklere.

Informasjonsarkitekt

 • Rollen er hovedarkitekt for utforming av økosystemer til Helseetaten.
 • Stillingen er i Fagsystemavdelingen som er knyttet til 6 seksjoner i Helseetaten med ulike oppgaver de har ansvar for.
 • Rapporterer til Seksjonssjef Fellesressurser Helseetaten
 • Fagansvarlig informasjonsforvaltning
 • Hovedansvar for å sikre at data som deles er kartlagt og godt definert
 • Fagressurs for seksjonenes interne IKT ressurser og systemer
 • Søknadsfrist er 14 februar 2023

Har du erfaring med, og interesse for, å arbeide med informasjonsforvaltning og informasjonsarkitektur?

Har du lyst til å bli med på å sikre Oslo kommunes innbyggere gode helse- og omsorgstjenes- ter i årene som kommer?

Ønsker du å jobbe i skjæringspunktet mellom fagsiden og IKT, og bidra til at Helseetaten etablerer de riktige IKT-løsningene på riktig måte til rett tid? Da er denne stillingen noe for deg!

Stillingen er plassert i Fagsystemavdelingen i Helseetaten.

Fagsystemavdelingens rolle er å være brobygger mellom fag, behov og IKT-løsninger. Fagsystemavdelingen er svært tverrfaglig og består blant annet av løsningsarkitekter, leger, sosionomer, tjenestedesignere, barne- vernspedagoger, statsvitere, sykepleiere, matematikere, organisasjonsutviklere og systemut- viklere. Vi har alle samme mål – det å bidra til gode tjenester til kommunes innbyggere og effektive arbeidsverktøy for kommunens ansatte. Her vil du få mange spennende utfordringer innenfor samfunnskritiske tjenesteområder i kommunen!

Arbeidsoppgaver

 • Hovedarkitekten for utforming av økosystemer for deling av helse-, velferds- og omsorgsdata på en hensiktsmessig, trygg og sikker måte
 • Fagansvarlig informasjonsforvaltning
 • Ha hovedansvar for å sikre at data som deles er kartlagt og godt definert
 • Bistå og være rådgiver for utviklere og forvaltere i etablering av god informasjonsarkitektur
  • Dette gjelder både systemer som utvikles internt og systemer som anskaffes og tilpasses Oslo kommunes behov

 • Sentral rolle i Helseetatens arbeid med Orden i eget hus, og være prosessdriver for etablering av datakataloger
 • Bistå i kravspesifiseringer og anskaffelser for rett informasjonsarkitektur
 • Ansvar for opplæring av systemforvaltere i informasjonsforvaltning i systemene de forvalter

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning på minimum bachelor nivå innen IKT/informatikk
 • Annen utdanning kan også være relevant; computer science, datateknologi men også samfunnsvitenskap, helse og omsorg, kombinert med erfaring innen utvikling og/eller forvaltning av IKT-løsninger er relevant
 • Erfaring med å jobbe med informasjonsforvaltning/informasjonsarkitektur, gjerne operativt
 • Erfaring med digitalisering i komplekse virksomheter

Har du i tillegg erfaring fra en eller flere punker er det en fordel:

 • Jobbet som systemutvikler/systemarkitekt
 • Kommunal sektor
 • Implementering av Orden i eget hus
 • Bruk av rammeverket TOGAF
 • Erfaring med prosessledelse innen relevante områder
 • Prosess- og datamodellering
 • Opplæring
 • Personvern, informasjonssikkerhet og implementering av GDPR regelverket
 • API management

Personlige egenskaper

 • Analytisk og helhetsorientert med god organisasjonsforståelse
 • Strukturert og systematisk
 • Initiativrik, fleksibel og med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Selvstendig, men jobber godt i team og er flink til å bygge tillit og gode relasjoner
 • Gode kommunikasjons – og fremstillingsevner, tydelig både skriftlig og muntlig Pedagogiske egenskaper med fokus på godt samarbeid, læring og deling av kunnskap

Vi tilbyr

 • Meningsfylt arbeide som bidrar til å sikre at kommunens innbyggere blir ivaretatt på en god måte
 • Mulighet til å påvirke den pågående digitaliseringen innenfor helse- og omsorgssektoren
 • Et trivelig arbeidsmiljø med sosiale sammenkomster og mulighet for å bli med i etatens idrettslag
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeidstid er 37,5 timer per uke inkludert lunsj Betalt overtid og muligheter for fleksitid
 • Arbeidsstedet er sentralt plassert i Oslo sentrum, med god nærhet til offentlig kommunikasjon
 • Hjemmekontorordning
 • Gode muligheter for deltagelse på relevante kurs, seminarer og samarbeidsfora både internt og eksternt
 • Lønn etter avtale, avhengig av erfaring og kompetanse
 • Gode låne- pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din brutto lønn til pensjonsinnskudd

Søknadsfrist: 14 februar 2023

CV og søknad leveres via:

Webcruiter-ID: 4598952810

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen i North Consultants
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Om arbeidsgiveren

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenes- ter og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsyste- mer på helse- og omsorgsområdet. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasi- enter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten.