Fagskolen Oslo undervisningsstilling Elkraft North Consultants

Fagskolen Oslo er arbeidslivets kompetanseleverandør, der utvikling av studier skjer i samarbeid med bransjene. Vi er en moderne matriseorganisasjon organisert som team, med dyktige lærere med lang erfaring fra arbeids- og næringsliv. Fagskolen Oslo holder høy kvalitet og vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning i 2019 og Gullhammeren for “Beste praksis BIM og byggfag” i 2018.

Fagskolen Oslo, høyere yrkesfaglig utdanning

UNDERVISNINGSSTILLINGER innen elkraft

 • Vi har ledig 2 faste 100% undervisningsstillinger elkraft
 • Tiltredelse 0 1.09.22 eller etter nærmere avtale
 • Noe kvelds- og lørdagsundervisning må påregnes

  NB! Søknadsfrist mandag 1 august 2022

Elektrifisering står helt sentralt i samfunnsutviklingen, både behov for mer strøm, riktig energikilde, klima og miljø. Derfor må vi sikre nye dyktige el-ressurser til utvikling av framtidens kompetanse innenfor en av Norges største næringer.

Hovedoppgavene

• Undervisning / Veiledning / Oppfølging av studenter

Andre arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i utvikling av fag og pedagogisk metode
 • Delta i arbeid med studentrekruttering og profilering av Fagskolen
 • Delta i prosjektorienterte oppgaver
 • Utvikling og redigering av studieplaner
 • Delta i utviklingen av nye studier på fagskolenivå

Fagskolen Oslo tilbyr fremtidsrettede utdanninger som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Vi skal legge til rette for engasjerende undervisning og aktive studenter gjennom innovasjon og entreprenørskap. Fagskolen Oslo tilbyr derfor utdanninger som gir både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Våre kompetente studenter er i stand til å anvende utdanningen direkte i verdiskapende arbeid i virksomhetene.

Inspirerende video om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Oslo:
https://fagskolen-oslo.no/fagskolen-oslo-hoyere-yrkesfaglig-utdanning

KVALIFIKASJONER, vi ser etter deg som har

Vi søker undervisningspersonale med teknisk utdannelse innen elkraft / ekom med kvalifikasjoner innen ett eller flere av følgende kompetanseområder:

 • Kompetanse innen generatoranlegg og omformere
 • Kompetanse innen UPS og batterianlegg
 • Planlegging og prosjektering av distribusjonsnett høy- og lavspenning
 • Kompetanse innen kraftproduksjon, energiforsyning og fornybar energi
 • Planlegging og prosjektering av EKOM installasjoner
 • Kompetanse innen elektroniske systemer
 • Kunnskap om relevante lover, forskrifter og norner innen elektriske anlegg og EKOM.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Pedagogisk utdanning. (Kandidater uten pedagogisk utdannelse kan gjennomføre denne etter ansettelse)
 • Relevant praktisk erfaring vektlegges
 • Fordel med undervisningserfaring fra fagskolenivå

OM DEG SOM PERSON / Personlig egnethet blir tillagt vurderingsgrunnlaget

 • Beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Trives med å jobbe i team og har evne til å samarbeide internt og eksternt
 • Evne til å jobbe tverrfaglig og er fleksibel og løsningsorientert
 • Har høy arbeidskapasitet og sprer energi og inspirasjon.
 • Er fremtidsrettet, engasjerende, og samhandlende
 • Har høye ambisjoner på vegne av studenter og ansatte
 • Personlig egnethet vektlegges

VI TILBYR

 • Et målrettet og helhetlig utdanningskonsept i samarbeid med bransjene
 • Et sterkt faglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Moderne lokaler
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk
 • Originale vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju
 • Arbeidsplass sentralt plassert nær Nationaltheatret stasjon
 • Arbeidssted: Kuben, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo

SØKNADSFRIST: 1 august 2022

CV og søknad leveres via:

 • Webcruiter-ID: 4532162849
 • Søknad merkes: 4532162849

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Etter avtale kan en mer inngående gjennomgang av rollen avtales med Magne Amundsen.

 

Om arbeidsgiveren

Fagskolen i Oslo har en lang historie, som ble opprettet i 1876 under navnet Kristiania tekniske aftenskole. I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. Fagskolen Oslo er arbeidslivets kompetanseleverandør der utvikling av studier skjer i nært samarbeid med bransjene. Vi har som mål å være tett på utviklingen i markedet. Vi er en moderne og godt utviklet organisasjon hvor vi jobber som team med dyktige lærere og fagressurser. Alle med lang erfaring fra arbeidslivet.

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om. Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.