Fagskolen Oslo, høyere yrkesfaglig utdanning, har en lang historie, som ble opprettet i 1876 under navnet Kristiania tekniske aftenskole. I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo.Fagskolen Oslo er arbeidslivets kompetanseleverandør der utvikling av studier skjer i nært samarbeid med bransjene. Vi har som mål å være tett på utviklingen i markedet.

Kvalitetsansvarlig

Utvikle og vedlikeholde Fagskolen kvalitetssystemer

Kvalitetsutvikling skal inngå i alt arbeid for alle ved Fagskolen Oslo. Arbeidslivsperspektivet er viktig for å sikre best mulig læringsutbytte for studentene og ivareta arbeidslivets kompetansebehov.

Inspirerende video, skroll ned, om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Oslo

https://fagskolen-oslo.no/fagskolen-oslo-hoyere-yrkesfaglig-utdanning

Arbeidsoppgaver

 • Påse at krav i lover og forskrifter fra myndighetene etterleves i hele organisasjonen
 • Skape engasjement og tilslutning til kvalitetsarbeid i hele personalet
 • Involvere studentene i det kontinuerlige kvalitetsarbeidet
 • Sikre at arbeidet er forankret hos skolens ledelse, tillitsvalgte og i skolens strategiplaner
 • Arbeide med søknad om akkreditering av fagområder
 • Være pådriver i vedlikehold av skolens nettverk og etablerer systemer for samarbeid med bl.a. bransjeorganisasjoner, virksomheter, arbeidsgiver- og arbeidstaker organisasjoner, Oslo kommune
 • Etablere og lede skolens kvalitetsutvalg
 • Gjennomføre interne kvalitetsrevisjoner og ivareta rapporteringsrutiner i systemdokumentasjon
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver og ansvar

Fagskolen samarbeider med Norges nasjonale næringsklynge Construction City Cluster. Sammen skal vi imøtegå tydelige ambisjoner om å effektivere bygg- og byggeprosesser. Til dette etableres nye samhandlingsformer i kombinasjon med økt kompetanse. Erfaring viser at høyere yrkesfaglig utdanning er spesielt godt egnet til å etablere flerfaglige kompetanser som er nødvendig for det grønne skiftet.

Kvalifikasjoner

 • Kjennskap til utdanningssystemet
 • Kjennskap til relevante lover, forskrifter og regelverk
 • Erfaring med å lede prosessforbedringer
 • Erfaring med implementering av digitalt kvalitetssystem, avvik, korrigerende tiltak og prosedyrer
 • Solid arbeidslivskompetanse, kjennskap til kompetansebehov og arbeidsmarked
 • Sterk kommunikasjonskompetanse
 • Kjennskap til fag- og yrkesopplæring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med

 • Relevant og praktisk erfaring
 • Erfaring fra ledelse innen kvalitetsarbeid og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra ledelse av kunnskapsorganisasjoner, spesielt innen opplæring av voksne
 • Erfaring fra ledelse av prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Du er målrettet, systematisk og er god på å skape engasjement
 • Du har ledelses- og gjennomføringsevne
 • Du er utpreget mulighets- og løsningsorientert
 • Du er en god formidler som skaper engasjement og tilslutning
 • Personlig egnethet vektlegges

Fagskolen Oslo tilbyr

En svært spennende og viktig jobb med varierte arbeidsoppgaver.

 • Et målrettet og helhetlig utdanningskonsept i samarbeid med bransjene
 • En topp moderne skole med gode fasiliteter
 • Et sterkt faglig arbeidsmiljø, som legger tverrfaglighet til grunn for undervisningen
 • Fleksitid
 • Trygge arbeidsomgivelser og sosialt godt miljø
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • En utviklingsorientert og moderne organisasjon
 • Deltakelse i utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning
 • Gode betingelser inkludert pensjons- og forsikringsordninger
 • 12 friuker som avholdes etter avtale og koordinasjon med skolens aktiviteter
 • Skolen er topp moderne, med gode fasiliteter
 • Arbeidssted: Kuben, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo

Søknadsfrist:

Det haster med å få stillingen besatt, ta kontakt for mer informasjon

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen i North Consultants
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Om arbeidsgiveren

Fagskolen Oslo er høyere yrkesfaglig utdanning som tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller realkompetanse. Vi er en fagskole i utvikling og ønsker en engasjert lærer som tør å tenke nytt og se nye muligheter. Vi ønsker en lærer som legger til rette for undervisning preget av tverrfaglighet og teamarbeid for best mulig læringsutbytte for studenter og nytteverdi for arbeidslivet. Utdanningene gir yrkesrettet kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen har i underkant av 1000 voksne studenter. For alle lærere må det påregnes noe undervisning på kveldstid for deltidsstudenter.