Fagskolen Oslo, høyere yrkesfaglig utdanning, har en lang historie, som ble opprettet i 1876 under navnet Kristiania tekniske aftenskole. I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo.Fagskolen Oslo er arbeidslivets kompetanseleverandør der utvikling av studier skjer i nært samarbeid med bransjene. Vi har som mål å være tett på utviklingen i markedet.

Byggebransjen trenger ressurser med digital kompetanse

Den Digitale Fagarbeider

Studiet starter 2 januar 2023

Vi har ledig 50% fast stilling, med mulighet for 100 % etter sommeren 2023, innen vårt studium Den Digitale Fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen.

Inspirerende video, om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Oslo
https://fagskolen-oslo.no/fagskolen-oslo-hoyere-yrkesfaglig-utdanning

Byggebransjen trenger arbeidstakere med digital kompetanse og det haster! Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Byggenæringen har et stort behov for digitalisering og det er nå vi må benytte muligheten å tilføre oppdatert kunnskap til fagarbeidere. Vi må sikre at fagfolk får påfyll av kompetanse, og unngå en usikker fremtid. Fagskolen har en viktig rolle som tilbyder av utdanning og opplæring for livslang læring.

Målet med studiet er at studentene skal bli trygge på digitale verktøy, som de møter på bygg- og anleggsplasser i dag og i morgen. Studiet er modulbasert med 6 korte moduler som spenner fra grunnleggende digitale ferdigheter via digital avviks- og timeføring, papirløs byggeplass, til innføring i BIM og VDC.

Det legges opp til studium med mye praktisk læring, og tett samarbeid med partnere fra arbeidslivet. Studiet er utviklet i samarbeid med BNL og Fellesforbundet, med hjelp fra flere store og små entreprenører. Bærekraftig byggebransje er stikkordet.

Fagskolen samarbeider med Norges nasjonale næringsklynge Construction City Cluster. Høyere yrkesfaglig utdanning er spesielt godt egnet til å etablere flerfaglige kompetanser som er nødvendig for det grønne skiftet.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere nytenkende, engasjerende undervisning
 • Skape undervisning og vurdering som bidrar til nysgjerrighet, engasjement og lærelyst
 • Samarbeide med arbeids- og næringsliv
 • Delta aktivt i profesjonsfellesskapet ved skolen for å utvikle studentenes læring Bruke teknologiske verktøy for å øke studentenes læring, nysgjerrighet og prøve ut ny teknologi for relevant undervisning

Vi tilbyr

 • Et målrettet og helhetlig utdanningskonsept, i samarbeid med bransjen
 • Skolen er topp moderne, med gode fasiliteter
 • Et sterkt faglig arbeidsmiljø, som legger tverrfaglighet til grunn for undervisningen
 • Arbeidstiden er fleksibel, og du vil være med på å planlegge undervisning og progresjon
 • En utviklingsorientert og moderne organisasjon delta i utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning
 • Arbeidssted: Kuben, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo

Kvalifikasjoner, for å lykkes i rollen, tror vi at du:

 • Er strukturert, har evne til å ta initiativ og til å jobbe selvstendig og i team
 • Du er handlingsorientert og kvalitetsbevisst; rett og slett en gjennomfører som trives med å ha mange baller i luften
 • Liker å bygge nettverk, er god til å knytte relasjoner, har gode pedagogiske evner og trives med å stå foran en forsamling
 • Har evne til å inspirere og kommunisere både fysisk og digitalt
 • Har høy teknisk og digital forståelse
 • Du er motivert til å bidra i et engasjert fagmiljø hvor vi jobber med entreprenørskap og problembasert læring i tett kontakt med arbeids- og næringsliv

Erfaring

 • Vi ser etter deg som har erfaring fra BAE-næringen, og som har en grunnleggende interesse for å utvikle bransjen og byggeplassen
 • Vi trenger deg som har erfaring med digitale verktøyer utviklet for BAE næringen
 • Relevant praktisk erfaring vektlegges
 • Erfaring fra undervisning og/eller opplæring er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er målrettet, nysgjerrig og har interesse for fremtidens byggere
 • Du har engasjement
 • Du trives med å jobbe i team, og er opptatt av tverrfaglighet
 • Du har mulighet til å reise litt i jobben
 • Kan jobbe både på dagtid og kveldstid
 • Liker å jobbe med og prøve ut ny teknologi

Søknadsfrist:

Studiet starter 2 januar 2023, det haster med å få stillingen besatt, ta kontakt for mer informasjon.

CV og søknad leveres via:

 • Webcruiter-ID: 458247405
 • Vitnemål og attester tas med til intervju

Kontaktperson

Lead Recruiter Cato Svendsen i North Consultants
Tlf: +47 971 14 506
E-post: cato@north-consultants.com

Stillingen også utlyst på: https://north-consultants.com/vacant-jobs/

Om arbeidsgiveren

Fagskolen Oslo er høyere yrkesfaglig utdanning som tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller realkompetanse. Vi er en fagskole i utvikling og ønsker en engasjert lærer som tør å tenke nytt og se nye muligheter. Vi ønsker en lærer som legger til rette for undervisning preget av tverrfaglighet og teamarbeid for best mulig læringsutbytte for studenter og nytteverdi for arbeidslivet. Utdanningene gir yrkesrettet kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen har i underkant av 1000 voksne studenter. For alle lærere må det påregnes noe undervisning på kveldstid for deltidsstudenter.